Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureanastomosi de Braun (DEM)
 cirurgia
 gastroenterologia
 otorinolaringologia
veureBezançon-Braun (DEM)
 epònims
veurebrau (DAGRIC)
 agricultura
veurebrau (DRAMAD)
 ramaderia
veureBrauch-Romberg (DEM)
 epònims
veurebrauell | brauella (DRAMAD)
 ramaderia
veureBrauer, A. Ludolf (DEM)
 epònims
veureBraun von Fernwald, Richard (DEM)
 epònims
veureBraun, Carl von (DEM)
 epònims
veureBraun, Christopher Heinrich (DEM)
 epònims
Cerca brau a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anastomosi de Braun f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
gastroenterologia
otorinolaringologia
Anastomosi entre l’esòfag, després d’una gastrectomia total, o entre l’estómac, després d’una gastrectomia parcial o simplement en la pràctica d’una gastroenterostomia, i una nansa d’intestí prim disposada en angle tancat. En el peu de la nansa hom efectua també una enteroenterostomia.

Bezançon-Braun n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome de Bezançon-Braun.

brau m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Mascle de la vaca, que s’utilitza per a les tasques agrícoles, per obtenir-ne carn i com a reproductor.
Sin.: bou2 m.
Sin. compl.: toro m.
es toro m.

brau m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Bou2.
Sin. pref.: bou2 m.

Brauch-Romberg n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu signe de Romberg.

brauell | brauella m. | f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Bou o vaca jove, abans de l’edat reproductora, que encara no està domat ni aregat.
es novillo | novilla m. | f.

Brauer, A. Ludolf n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge alemany, 1865-1951.
V.: cardiòlisi f., mètode de Brauer m.

Braun von Fernwald, Richard n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Tocòleg austríac, nat el 1866.
V.: signe de Braun von Fernwald m.

Braun, Carl von n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Tocòleg de Viena, 1822-1891.
V.: canal neurentèric m.

Braun, Christopher Heinrich n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge alemany, nat el 1847.
V.: reacciĂł de Braun f.