Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2.668 (26.677 registres)
veure6-mercaptopurina (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 immunologia
 oncologia i radioterĂ pia
veurea bastança (DJC)
 dret
veurea boca de canĂł1 (DJC)
 dret
veurea boca de canĂł2 (DJC)
 dret
veurea canvi de (DJC)
 dret
veurea cĂ rrec de1 (DJC)
 dret
veurea cĂ rrec de2 (DJC)
 dret
veurea cau d’orella (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurea causa de (DJC)
 dret
veurea començament de (DJC)
 dret
Cerca ca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

6-mercaptopurina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
immunologia
oncologia i radioterĂ pia
Derivat de la purina, de fórmula C5H4N4S. Actua per mecanisme competitiu enfront de la 6-aminopurina (adenina) i inhibeix la síntesi dels àcids nucleics. Ateses les seves propietats antibiòtiques i citostàtiques, és emprat com a quimioteràpic per a guarir certes varietats de leucosis i de tumors. Té també propietats immunosupressores.
Sin. compl.: 6-purinatiol

a bastança loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prou.
Ex.: Han demostrat a bastança que l’acusat era culpable.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a boca de canĂł1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’assassí havia disparat a boca de canó.
es a bocajarro

a boca de canĂł2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fet amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: Amb l’examen visual van poder determinar que es tractava d’un tret a boca de canó.
es a bocajarro

a canvi de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En canvi de.
Ex.: Un dels testimonis ha explicat que participa en un programa d’ajuda a la gent gran en què s’ofereix allotjament a canvi de companyia.
Sin. pref.: en canvi de loc. prep.
es a cambio de, en cambio de

a cĂ rrec de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sota la responsabilitat de.
Ex.: L’organització de la jornada és a càrrec del vocal d’activitats. Pots deixar el deute al nostre càrrec, ja passarem a pagar en sortir de la reunió. Té dos nens al seu càrrec i no pot assumir més responsabilitats. A la sol·licitud heu d’escriure quantes persones teniu al vostre càrrec.
Sin. compl.: a cura de loc. prep., sota la cura de loc. prep.
es a cargo de

a cĂ rrec de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sota la responsabilitat econòmica de.
Ex.: Les factures són a càrrec de l’empresa. Durant vint anys he tingut quaranta persones al meu càrrec i mai no havia rebut cap queixa. Té dos nens al seu càrrec i no pot assumir més responsabilitats. A la sol·licitud heu d’escriure quantes persones teniu al vostre càrrec. Les despeses d’enviament són al teu càrrec.
Sin. compl.: a compte de loc. prep., a compte i risc de loc. prep., a costa de2 loc. prep., a costes de loc. prep., a costes i despeses de loc. prep., a despesa de loc. prep., a despeses de loc. prep., a expenses de loc. prep., de compte i risc de loc. prep., per compte de loc. prep.
es a cargo de, a costa de, a expensas de, de cuenta y riesgo, por cuenta de

a cau d’orella adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tocant mateix a l’orella, en veu molt baixa.

a causa de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A conseqüència de.
Ex.: Continua assegut en el banc dels acusats a causa de la seva implicaciĂł en el cas.
Sin. pref.: a conseqüència de loc. prep.
es a causa de, debido a, por causa de

a començament de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Al començament de.
Ex.: A començament d’abril farà un any que treballa amb la mateixa advocada.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de