Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veurecadolla (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurecadolla (ATGC)
 geografia
veurecadolla algal (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 glacialisme i periglacialisme
Cerca cadolla a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cadolla f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. Clot natural en una penya, una llosa, etc., on la pluja, l’aigua de la mar, d’un riu, etc., forma un petit bassal, un cocó (Urgell, Maestrat, Ulldemolins, Horta).
2. Cubeta tancada i poc profunda, circular o el·líptica, de fons pla i amb dimensions de decimètriques a mètriques, de vores aixecades i sovint en sobreplom, excavada a les superfícies rocoses poc inclinades, en la qual es reté l’aigua; és freqüent en roques cristal·lines de medi continental, i de vegades en les plataformes litorals calcàries.
Sin.: basseta2 f., cocó m., gnamma f.

cadolla f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Bassal fet en la pedra viva.
Ex.: Al Montsant hi ha les Cadolles Fondes.
Sin. compl.: cocó m.

cadolla algal f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
glacialisme i periglacialisme
Petita depressió d’origen algal (algues vermelles) que es forma a les àrees d’ablació de les glaceres i a la superfície de la banquisa.
en algal pit
es hoyuelo algal, pozo algal
fr fossette algaire