Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecaducitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecaducitat (DEM)
 conceptes generals i de suport
 endocrinologia i nutrició
 farmacologia
veurecaducitat1 (DJC)
 dret civil
veurecaducitat2 (DJC)
 dret
veurecaducitat convencional (DJC)
 dret civil
veurecaducitat de la instància (DJC)
 dret processal
veurecaducitat legal (DJC)
 dret civil
Cerca caducitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caducitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat de caduc.

caducitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
endocrinologia i nutrició
farmacologia
Extinció del període en què la qualitat, la integritat, l’esterilitat, etc. d’un producte (alimentari, farmacològic, etc.) deixa d’ésser garantida.

caducitat1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Extinció d’un dret o d’una acció pel fet de no ser efectuada durant el termini assenyalat per la llei o per pacte.
V. t.: caducitat de la instància c. nom. f., termini1 m.
es caducidad

caducitat2 f.
Diccionari jurídic
dret
Extinció de validesa d’un permís, d’una concessió o d’una autorització atorgats per l’Administració per un temps determinat.
es caducidad

caducitat convencional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: caducitat1 f.

caducitat de la instància c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Finalització de les actuacions d’un procés causada per la inactivitat judicial i de les parts durant un termini fixat legalment.
es caducidad de la instancia

caducitat legal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: caducitat1 f.