Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (186 registres)
veurealcaloĂŻdal (DEM)
 quĂ­mica
veurealcaloide (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
 neurologia
veurealcaloide (DCA)
 farmacologia
veurealcaloide (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veurealcaloides de la coca (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
veurealcalosi (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
veurealcalosi (DAGRIC)
 agricultura
veurealcalosi hipopotassèmica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
veurealcalosi metabòlica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 pneumologia
veurealcalosi posthipercĂ pnica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 pneumologia
Cerca calĂł a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alcaloĂŻdal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Relatiu o pertanyent als alcaloides.
es alcaloĂ­dico

alcaloide m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
miscel·lània
neurologia
Nom genèric de diverses substàncies nitrogenades d’origen vegetal, de gust amarg, de caràcter bàsic i que, a petites dosis, solen tenir marcats efectes farmacològics sobre l’home i els animals. Llur estructura química és molt variada i complexa i gairebé tots contenen en llur molècula heterocicles nitrogenats, en especial el cicle piperidènic; tots tenen una funció amina o imina (d’aquí que llurs noms acabin en -ina) que motiva llur basicitat. Entre els més coneguts hi ha l’atropina, la cafeïna, la morfina, la nicotina, la quinina, etc.
Sin. compl.: base orgĂ nica
de Alkaloid
en alkaloid
es alcaloide
fr alcaloĂŻde
it alcaloide

alcaloide m.
Diccionari de les ciències ambientals
farmacologia
Substància orgànica nitrogenada, de caràcter alcalí, sovint sintetitzada per organismes vegetals com a sistema de defensa i emprada com a medicina pel seu efecte farmacològic. Els alcaloides d’ús més estès són la quinina, la morfina i l’atropina.
en alkaloid subst.
es alcaloide m.
fr alcaloĂŻde m.

alcaloide m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en alkaloid subst.
es alcaloide m.

alcaloides de la coca m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
miscel·lània
Grup d’alcaloides (1-1,5 %) que hom extreu de les fulles de la coca, químicament derivats de l’ecgonina. El més conegut i gairebé l’únic que hom utilitza és la cocaïna. Són utilitzats com a anestèsics locals, i són estupefaents.

alcalosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
Trastorn de l’equilibri acidobàsic caracteritzat per una disminució relativa de la concentració plasmàtica d’hidrogenions, provocada per l’existència d’una quantitat de bases més gran que la normal o bé menor d’àcids. El valor del pH sanguini és, per tant, alt. Hom en distingeix fonamentalment dos tipus: alcalosi metabòlica i alcalosi respiratòria.
de Alkalose
en alkalosis
es alcalosis
fr alcalose
it alcalosi

alcalosi f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Afecció produïda per l’excés d’alcalinitat en el sòl.
es alcalosis f.

alcalosi hipopotassèmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
Alcalosi metabòlica associada amb hipopotassèmia, pròpia de l’hipermineralocorticisme.
V.: alcalosi metabòlica f.

alcalosi metabòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
pneumologia
Alcalosi caracteritzada per un descens de la concentració plasmàtica d’hidrogenions, un increment de la taxa sanguínia de bicarbonat i de la pressió parcial de diòxid de carboni. Aquest darrer argument és conseqüència de la disminució de la concentració d’hidrogeninons, la qual deprimeix el centre respiratori. Es desenvolupa inicialment per una pèrdua exagerada d’àcids i és manté a través d’una eliminació precària de l’excés de bicarbonat per l’orina. Les causes són molt diverses: reducció de volum amb dèficit de clor (aspiració gàstrica continua, vòmits, diürètics tiazídics, furosemida, alcalosi posthipercàpnica, clorodiarrea congènita, adenoma vellós, etc.), hipermineralocorticisme (síndrome de Cushing, hiperaldosteronisme primari, síndrome de Bartter, consum de regalèssia o de tabac de mastegar, tractament amb carbenoxolona, síndrome de Liddle), hipopotassèmia, tractament amb àlcalis (síndrome de llet i alcalins, excés de citrat en transfusions sanguínies massives, etc.).

alcalosi posthipercĂ pnica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
pneumologia
Alcalosi metabòlica observada en malalts que presenten una acidosi respiratòria crònica (hipercàpnia crònica), en els quals la insuficiència respiratòria s’associa amb un increment compensador del bicarbonat plasmàtic. Si en milloren les condicions respiratòries i en disminueix sobtadament la hipercàpnia apareix un excés de la concentració plasmàtica de bicarbonat.