Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurecanoa (BMC)
 bastiments
veurecanoa amb dues batangues (BMC)
 bastiments
veurecanoa amb una batanga (BMC)
 bastiments
veurecanoa biplaça (BMC)
 bastiments
veurecanoa canadenca (BMC)
 bastiments
veurecanoa de deu rems (BMC)
 bastiments
veurecanoa de dotze rems (BMC)
 bastiments
veurecanoa de regates (BMC)
 bastiments
veurecanoa de vuit rems (BMC)
 bastiments
veurecanoa doble (BMC)
 bastiments
Cerca canoa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canoa f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Embarcació ràpida de línies fines, generalment tinglada (però no sempre), oberta, de dues rodes, amb bancs fixos, propulsada amb rems armats sempre de punta i governada amb timó (b. m. 141). Vegeu la fotografia 67.
2. En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou els bots de proporcions distintes, ço és, més llargs i més estrets, així com més lleugers, més delicats, menys estables i, naturalment, més ràpids.

canoa amb dues batangues c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Canoa que es caracteritza per tenir una batanga subjectada a cada banda del rai (b. m. 038).
2. En plural, subsecció dels bastiments menors que només comprèn un element: la canoa amb dues batangues (acc. 1).
V. t.: batanga f.

canoa amb una batanga c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Canoa que porta una batanga (b. m. 036).
2. En plural, subsecció dels bastiments menors que només comprèn un element: la canoa amb una batanga (acc. 1).
V. t.: batanga f.

canoa biplaça c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Versió moderna per a regates, amb dos tripulants, de la canoa canadenca; és semblant a la canoa monoplaça, però més llarga (b. m. 048).
Sin. compl.: C-2 f.

canoa canadenca c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Vas d’escorça allargassat, de línies fines, sense coberta ni timó, sovint de proa i popa alteroses, propi d’aigües continentals, on qui rema ho fa agenollat de cara endavant servint-se d’una pagaia (b. m. 046).
V. t.: canoa monoplaça c. nom. f.

canoa de deu rems c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canoa de competició pròpia de Catalunya, juntament amb la canoa de vuit rems i amb la canoa de dotze rems.

canoa de dotze rems c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canoa de competició pròpia de Catalunya, juntament amb la canoa de vuit rems i amb la canoa de deu rems.

canoa de regates c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastimentó de construcció tinglada que duu portants.
V. t.: outrigger2 m.

canoa de vuit rems c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canoa de competició pròpia de Catalunya, juntament amb la canoa de deu rems i amb la canoa de dotze rems.

canoa doble c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Rai que està format, bàsicament, per dues canoes iguals posades de costat unides per una plataforma (b. m. 028).
2. En plural, subsecció dels bastiments menors que comprèn un sol element: la canoa doble (acc. 1).