Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecanoeta (BMC)
 bastiments
veurecanoeta de regates (BMC)
 bastiments
veurecanoeta de rem de dues pales (BMC)
 bastiments
veurecanoeta de rems parells doble (BMC)
 bastiments
veurecanoeta de rems parells senzilla (BMC)
 bastiments
veurecanoeta Rob Roy (BMC)
 bastiments
veurecanoeta ultralleugera (BMC)
 bastiments
Cerca canoeta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canoeta f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

canoeta de regates c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastimentó de competició de línies molt fines, de buc llis o tinglat, amb coberta de fusta, de dues rodes, ras, amb bancs corredissos, propulsat amb rems parells, amb portants i, generalment, sense timó (b. m. 143).
V. t.: canoeta de rems parells doble c. nom. f., canoeta de rems parells senzilla c. nom. f.

canoeta de rem de dues pales c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment tinglat i obert que té de dues rodes, duu banc fix, és propulsat per un rem de dues pales, no té timó i s’usa per a anar d’excursió per estanys i per vies d’aigua molt estretes (b. m. 146).
V. t.: canoeta Rob Roy c. nom. f., canoeta ultralleugera c. nom. f.

canoeta de rems parells doble c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canoeta de regates de quatre rems parells, que són moguts per una persona a cada parell (b. m. 145). Generalment, no hi navega timoner.

canoeta de rems parells senzilla c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Canoeta de regates de dos rems parells, que són moguts per una persona a cada parell (b. m. 144). Generalment, no hi navega timoner.

canoeta Rob Roy c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Variant cobertada de la canoeta de rem de dues pales.
V. t.: canoeta de rem de dues pales c. nom. f.

canoeta ultralleugera c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Variant de la canoeta de rem de dues pales.
V. t.: canoeta de rem de dues pales c. nom. f.