Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureacció canviària (DJC)
 dret mercantil
veureacció canviària directa (DJC)
 dret mercantil
veureacció extracanviària (DJC)
 dret mercantil
veurebescanviar1 (DJC)
 dret
veurebescanviar (NOV)
 enginyeria
veurebescanviar2 (DJC)
 dret
veurecanviar (DJC)
 dret
veurecanviari | canviària (DJC)
 dret mercantil
veurecrèdit canviari (DJC)
 dret mercantil
veuredescanviar1 (DJC)
 dret
Cerca canviar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció canviària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció per la qual la part tenidora de la lletra que no l’ha pogut cobrar pot recórrer a la via judicial per a exigir el pagament del crèdit canviari.
V. t.: acció causal c. nom. f., excepció canviària c. nom. f.
es acción cambiaria

acció canviària directa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: acció canviària c. nom. f.

acció extracanviària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció reconeguda al creditor per a obtenir el valor de la lletra de canvi.
V. t.: acció canviària c. nom. f.
es acción extracambiaria

bescanviar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Donar a algú {alguna cosa} i rebre’n d’ell, com a equivalent, una altra a canvi.
Ex.: El titular d’un permís o llicència de conducció expedit per l’Uruguai que resideixi a Espanya pot bescanviar el seu permís o llicència de conducció per l’equivalent a l’estat on resideix.
Sin. compl.: baratar v. tr., canviar v. tr., descanviar1 v. tr., intercanviar v. tr.
es cambiar, canjear

bescanviar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 58 de la segona sèrie.
en to exchange v.
fr échanger v. tr.
it scambiare v. tr.

bescanviar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Trametre o adreçar recíprocament.
Ex.: La Generalitat i les empreses que li ofereixen serveis bescanvien correspondència.
es cambiar, intercambiar

canviar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Bescanviar1.
Ex.: Al banc li han canviat dòlars per euros.
Sin. pref.: bescanviar1 v. tr.
es cambiar, canjear

canviari | canviària adj.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Relatiu o pertanyent a la lletra de canvi.
Ex.: La tenidora de la lletra té dret al regrés canviari.
es cambiario | cambiaria

crèdit canviari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Crèdit concedit mitjançant el lliurament d’una lletra de canvi.
Ex.: Li han concedit un crèdit canviari.
es crédito cambiario

descanviar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Bescanviar1.
Ex.: Ha anat al banc i li han descanviat euros per lliures esterlines.
Sin. pref.: bescanviar1 v. tr.
es canjear, cambiar