Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecapĂ­tol (CINZ)
 zoologia
veurecapĂ­tol1 (DJC)
 dret canònic
veurecapĂ­tol2 (DJC)
 dret
veurecapĂ­tol catedral (DJC)
 dret canònic
veurecapĂ­tol de cort (DJC)
 història del dret
veurecapítol de redreç (DJC)
 dret
veurecapĂ­tols1 (DJC)
 dret
veurecapĂ­tols2 (DJC)
 dret
veurecapĂ­tols matrimonials1 (DJC)
 història del dret
veurecapĂ­tols matrimonials2 (DJC)
 dret civil
Cerca capĂ­tol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capĂ­tol m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
DivisiĂł principal del Codi.
en Chapter subst.

capĂ­tol1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
V.: capĂ­tol catedral c. nom. m.

capĂ­tol2 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Grup d’articles d’una llei, d’un decret o d’un altre text de caràcter normatiu, que tracta d’una mateixa matèria.
es capĂ­tol

capĂ­tol catedral c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Institució formada per canonges que té al càrrec el culte i l’administració d’una catedral.
es capĂ­tulo catedral

capĂ­tol de cort c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Norma formulada i proposada per un, dos o els tres braços que formaven les Corts i que havia de ser aprovada pel monarca.
V. t.: acte de cort c. nom. m., constituciĂł de cort c. nom. f.
es capĂ­tulo de corte

capítol de redreç c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Conjunt de disposicions que es dicten a partir del segle xv destinades a sanejar les finances de les corporacions pĂşbliques.
es capĂ­tulo de reposiciĂłn

capĂ­tols1 m. pl.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Articulat d’una estipulació, d’una relació o d’una disposició.
Ex.: Fer capĂ­tols.
es capĂ­tulos

capĂ­tols2 m. pl.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Estipulacions, relacions o disposicions que són el resultat d’un acord o pacte.
Ex.: Cal llegir amb atenciĂł tots els capĂ­tols del document acordat abans de signar-lo.
es capĂ­tulos

capĂ­tols matrimonials1 c. nom. m. pl.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Contracte amb què els cònjuges o els futurs esposos, sols o amb els pares o els hereus de llurs progenitors, pactaven el règim econòmic pel qual s’havia de regir el matrimoni.
es capitulaciones matrimoniales

capĂ­tols matrimonials2 c. nom. m. pl.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Instrument de l’autonomia de la voluntat en què s’organitzen les relacions del matrimoni o de la família, i que, fins i tot, pot arribar a desplaçar l’aplicació de les normes legals de caràcter no imperatiu.
es capitulaciones matrimoniales, capĂ­tulos matrimoniales