26 de maig de 2024
CODI INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA ZOOLÒGICA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Sumari i continguts Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Introducció
Presentació de l'edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica, de la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica (ICZN), la versió catalana del qual fou publicada per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2003, a cura de Xavier Bellés.
 
En aquest web trobareu, a m√©s de la reproducci√≥ fidel del llibre, un apartat anomenat «Terminologia del Codi Internacional de Nomenclatura Zool√≤gica» que permet consultar el glossari del llibre per mitj√† d'un motor de cerca.
 
Aquesta interfície permet:
— una consulta «est√†ndard» del Codi Internacional de Nomenclatura Zool√≤gica
      i, a m√©s a m√©s,
— una consulta «intel¬∑ligent» del glossari incl√≤s a l'obra.
 
Aspectes metodològics de la terminologia del Codi
El buidatge de la terminologia del Codi ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ci√®ncies i tecnologia)» (de la Secci√≥ de Ci√®ncies i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans).
 
Aquest buidatge, a m√©s, ha anat acompanyat d'un enriquiment del glossari en els aspectes seg√ľents:
 
a) Inclusió en la terminologia de les equivalències documentades en el glossari de l'edició anglesa del Codi.
b) Establiment de les relacions de sinonímia entre els termes (en català).
c) Marcatge de les remissions dintre de les definicions, a més de l'establiment de noves remissions a altres termes del Codi.
d) Separació de les accepcions d'un mateix terme, que a l'original venien marcades amb 1) i 2) dintre de la definició. S'ha optat per no separar els casos en què les definicions estaven relacionades, les quals venien marcades amb a) i b) a l'original.
e) Les paraules entre claudàtors han estat extretes de l'entrada de l'article lexicogràfic i s'han inclòs com a nota quan indicaven el context d'aplicació del terme; mentre que han estat recollides com una entrada nova quan indicaven l'omissió d'una paraula de la forma gràfica de l'entrada, amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació per part de l'usuari.
 
Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
 
a) Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica, en la qual trobeu explicats aspectes metodològics i conceptuals de l'edició en línia.
b) Sumari i continguts, en la qual podeu accedir íntegrament a l'edició impresa del Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica.
c) Abreviacions, en la qual podeu consultar les abreviacions que s'han fet servir en la terminologia del Codi.
d) Edició en línia, en la qual trobeu l'Equip Editorial responsable de la present edició i els crèdits de l'obra.
e) Ajuda, en la qual podeu descarregar la guia d'√ļs de la terminologia, on expliquem la utilitzaci√≥ dels par√†metres de cerca amb exemples pr√†ctics. A m√©s, en aquest apartat, disposeu d'una adre√ßa de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).
 
torna a dalt