Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (43 registres)
veureaportació de capital (DJC)
 dret mercantil
veurebéns de capital (ATGC)
 geografia
veurebéns de capital (DCA)
 economia
veureblanqueig de capital (DJC)
 dret penal
veureblanqueig de capitals (DJC)
 dret penal
veurecapital (COFI)
 comptabilitat
veurecapital1 (ATGC)
 geografia
veurecapital1 (DJC)
 dret
veurecapital (DCA)
 economia
veurecapital2 (ATGC)
 geografia
Cerca capital a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aportació de capital c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Quantia de les aportacions realitzades pels socis d’una societat mercantil.
es aportación de capital

béns de capital c. nom. m. pl.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Béns que constitueixen la base d’una explotació.

béns de capital m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Béns de producció.
Sin. pref.: béns de producció m. pl.
en capital goods subst. pl.
es bienes de capital m. pl.
fr biens de capital m. pl.

blanqueig de capital c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Reintroducció en el mercat de béns provinents de delicte, de tal manera que se n’oculta l’origen.
es blanqueo de capital

blanqueig de capitals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a utilitzar un conjunt d’instruments o procediments amb la finalitat que béns o actius financers tinguin aparença de ser legals.
es blanqueo de capitales

capital m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en capital subst.
es capital m.

capital1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia

capital1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que implica la pèrdua del cap o la vida o que és mortal.
Ex.: A Espanya, la pena capital fou abolida entre 1931 i 1938.
es capital

capital m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Agregat de diversos béns de producció durables, tant materials com immaterials, que tenen característiques semblants (capital humà, físic, natural, etc.).
en capital subst.
es capital m.
fr capital m.

capital2 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Centre politicoadministratiu d’una país o d’un territori.
Ex.: Capital estatal. Capital nacional. Capital comarcal. Barcelona és una capital ensems comarcal i nacional.