Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureCarnett (DEM)
 epònims
veurefoscarnet sòdic (DEM)
 farmacologia
 química
veuremaniobra de Carnett (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuresigne de Carnett (DEM)
 semiologia
Cerca carnet a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Carnett n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu maniobra de Carnett i signe de Carnett.

foscarnet sòdic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
Sal trisòdica de l’àcid òxid dihidroxifosfinecarboxílic, de fórmula CNa3O5P; antivíric anàleg del pirofosfat inorgànic que inhibeix la síntesi de l’àcid nucleic d’alguns virus com el de l’herpes o el de la immunodeficiència humana (VIH). S’empra en el tractament de la retinitis per citomegalovirus i en infeccions per herpes resistents a l’aciclovir. Els seus efectes adversos més importants i limitants de la dosi són la nefrotoxicitat i la hipocalcèmia simptomàtica. També pot produir efectes sobre el sistema nerviós central (cefalea, tremolor, irritabilitat, convulsions i al·lucinacions), febre, nàusees, anèmia, leucopènia, alteració de la funció hepàtica i úlceres genitals doloroses.

maniobra de Carnett f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
tècniques diagnòstiques i de tractament
Maniobra per a diferenciar el dolor abdominal d’origen interperitoneal del superficial parietal, que consisteix a prémer el punt dolorós al mateix temps que el malalt contreu els músculs de la paret abdominal, intentant aixecar el cap del coixí contra la resistència que li ofereix l’explorador, que li posa la mà sobre el front; si el dolor persisteix, és superficial, i si desapareix o minva, és profund o interperitoneal.

signe de Carnett m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
La palpació de l’abdomen amb la musculatura abdominal voluntàriament tensa no permet d’establir contacte amb les vísceres intraabdominals, per la qual cosa qualsevol dolor o tumoració descoberts durant aquesta maniobra és de causa parietal.