Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (100 registres)
veurea causa de (DJC)
 dret
veureacció causal (DJC)
 dret processal
veureacte mortis causa (DJC)
 dret civil
veureacte per causa de mort (DJC)
 dret civil
veureactio libera in causa (DJC)
 dret romà
veureamb coneixement de causa (DJC)
 dret
veureanèmia hemolítica de causa mecànica (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureassociació causal (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veureauditor generalis causarum (DJC)
 dret romà
veureavocar la causa (DJC)
 dret
Cerca causa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a causa de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A conseqüència de.
Ex.: Continua assegut en el banc dels acusats a causa de la seva implicació en el cas.
Sin. pref.: a conseqüència de loc. prep.
es a causa de, debido a, por causa de

acció causal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acció en què un creditor o creditora insatisfet pot obtenir el valor d’una lletra de canvi.
V. t.: acció canviària c. nom. f.
es acción causal

acte mortis causa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte per causa de mort.
Sin. pref.: acte per causa de mort c. nom. m.
es acto mortis causa

acte per causa de mort c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte jurídic que es produeix o té efecte després de la mort d’una persona.
Sin. compl.: acte mortis causa c. nom. m.
es acto por causa de muerte

actio libera in causa [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció antijurídica comesa per algú que està en un estat d’inconsciència que no li permet d’entendre la criminalitat de l’acció, cosa que, en principi, l’eximiria de responsabilitat però que l’anàlisi de les circumstàncies prèvies a l’acció permeten d’imputar-lo.
V. t.: omissio libera in causa c. nom. f.

amb coneixement de causa loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Tenint prou informació per a opinar o actuar responsablement.
Ex.: És un advocat, és a dir, parla amb coneixement de causa.
es con conocimiento de causa

anèmia hemolítica de causa mecànica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anèmia hemolítica produïda per compressions extrínseques sobre els eritròcits, els quals es fragmenten (esquistocitosi) i es destrueixen. Comprèn l’anèmia hemolítica microangiopàtica, l’anèmia hemolítica de l’exercici físic i l’anèmia hemolítica cardíaca.

associació causal f.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en causal association subst.
es asociación causal f.

auditor generalis causarum [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Auditor general dels processos.

avocar la causa c. v.
Diccionari jurídic
dret
Atraure el coneixement o la resolució d’una causa.
Ex.: Un cop declarat procedent el recurs, el jutge avocarà la causa i dictarà resolució definitiva.
es arrastrar los autos, avocar los autos