Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veureacció causal (DJC)
 dret processal
veureassociació causal (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veurecausal (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veurecausal (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veurecausal (GTG)
veurecausal de l’enunciació (GTG)
veurecausal de l’enunciat (GTG)
veurecausal externa (GTG)
veurecausal interna (GTG)
veurecausàlgia (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 malalties i síndromes
 neurologia
Cerca causal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció causal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acció en què un creditor o creditora insatisfet pot obtenir el valor d’una lletra de canvi.
V. t.: acció canviària c. nom. f.
es acción causal

associació causal f.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en causal association subst.
es asociación causal f.

causal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Relatiu o pertanyent a una causa.

causal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Que implica o expressa causa.

causal f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu oració causal.
es causal f.

causal de l’enunciació f.
Glossari de termes gramaticals
Oració causal externa que es refereix a l’acte enunciatiu.
Ex.: Torna aviat, que he de marxar
GEIEC: 26.2.1c
es causal de la enunciación f.

causal de l’enunciat f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu causal interna.
es causal del enunciado f.

causal externa f.
Glossari de termes gramaticals
Oració causal que afecta tota l’oració principal.
Ex.: Com que no té gana, l’avi no vol sopar
GEIEC: 26.2.1b
es causal externa f.

causal interna f.
Glossari de termes gramaticals
Oració causal que indica el motiu o la raó del que expressa el predicat al qual s’adjunta.
Ex.: L’avi no vol sopar perquè no té gana
GEIEC: 26.2.1a
Sin.: causal de l’enunciat
es causal interna f.

causàlgia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
malalties i síndromes
neurologia
Síndrome vegetativa constituïda per intensos dolors acompanyats de sensació de cremor que són desencadenats després de petites ferides dels nervis perifèrics, rics en fibres vegetatives (medià, cubital, tibial posterior, etc.), o de lesions vasculars i musculocutànies. També apareixen trastorns tròfics de la pell i augment local de la temperatura i la sudoració.
Sin. compl.: síndrome de Morehouse-Keen, síndrome de Weir Mitchell, termàlgia