Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecentralitzar1 (DJC)
 dret
veurecentralitzar (ATGC)
 geografia
veurecentralitzar2 (DJC)
 dret
veuredescentralitzar1 (DCA)
 ciències polítiques
veuredescentralitzar (DJC)
 dret
veuredescentralitzar2 (DCA)
 ciències polítiques
Cerca centralitzar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

centralitzar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Concentrar {l’acció política o administrativa local} en mans del Govern central d’un país o estat.
Ex.: El Consell Executiu estudia centralitzar alguns serveis per estalviar recursos.
es centralizar

centralitzar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Concentrar {l’acció política, administrativa o econòmica} en mans d’un govern central.

centralitzar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Concentrar {tot el comandament d’un cos policial} en una única central d’operacions.
Ex.: Els Mossos d’Esquadra han centralitzat els serveis més especialitzats del cos en un nou complex que disposa de tota classe d’equipaments.
es centralizar

descentralitzar1 v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Traslladar una activitat a una àrea més perifèrica.
en to decentralise v., to decentralize v.
es descentralizar v. tr.
fr décentraliser v. tr.

descentralitzar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Organitzar {un cos policial} repartint els comandaments en diversos territoris.
Ex.: Alguns partits reclamen que es descentralitzin les forces de seguretat.
es descentralizar

descentralitzar2 v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
En una organització estatal unitària, transferir una part de la competència de l’Administració central a entitats amb personalitat pública d’àmbit geogràfic reduït o d’especialització funcional.
en to decentralice v., to decentralize v.
es descentralizar v. tr.
fr décentraliser v. tr.