Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 49 (486 registres)
veurea excepció de (DJC)
 dret
veurea excepció que (DJC)
 dret
veureaccepció (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureacceptació a benefici d’inventari (DJC)
 dret civil
veureacceptació d’herència (DJC)
 dret civil
veureacceptació de lletra de canvi (DJC)
 dret mercantil
veureacceptació pura i simple (DJC)
 dret civil
veureacceptador | acceptadora (DJC)
 dret
veureacceptador d'electrons (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacceptador d’electrons (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca cep a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a excepció de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Llevat de.
Ex.: A excepció de l’acusat, tothom era a la sala.
Sin. pref.: llevat de loc. prep.
es a excepción de, con excepción de, excepción hecha de, excepto

a excepció que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Llevat que.
Ex.: Es poden delegar competències, a excepció que una llei ho prohibeixi expressament.
Sin. pref.: llevat que loc. prep.
es a excepción de que, excepto que

accepció f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en sense subst.
es acepción f.
fr acception f.

acceptació a benefici d’inventari c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte lliure i voluntari, que pressuposa una delació existent i certa, pel qual la persona cridada a l’herència l’accepta, però limitant la seva responsabilitat com a hereva als béns relictes.
V. t.: acceptació d’herència c. nom. f.
es aceptación a beneficio de inventario

acceptació d’herència f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte jurídic unilateral pel qual la persona que ha rebut una delació assumeix el títol d’hereva i dona continuïtat a la personalitat jurídica de la causant.
V. t.: acceptació a benefici d’inventari c. nom. f., acceptació pura i simple c. nom. f.
es aceptación de herencia

acceptació de lletra de canvi c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acte mitjançant el qual el lliurat o lliurada d’una lletra de canvi la signa per a assumir l’obligació de pagar-la quan venci.
es aceptación de letra de cambio

acceptació pura i simple c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte lliure i voluntari, que pressuposa una delació existent i certa, pel qual la persona cridada a l’herència l’accepta, sense limitar la seva responsabilitat com a hereva.
V. t.: acceptació d’herència c. nom. f.
es aceptación pura y simple

acceptador | acceptadora m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Acceptant2.
Ex.: L’acceptador d’una lletra.
Sin. pref.: acceptant2 m. i f.
es aceptador | aceptadora

acceptador d'electrons c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en electron acceptors subst.
es aceptor de electrones c. nom. m.
fr accepteurs d'électrons c. nom. m.

acceptador d’electrons c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Element o compost químic que en la forma oxidada pot acceptar electrons. Les principals espècies inorgàniques que actuen com a acceptors d’electrons al sòl són: O2, Mn4+, Fe3+ i NO3 (en medis aerobis); NO2 (en medis anaerobis); SO42− (en medis fortament anaerobis), i CO2 (en medis molt fortament anaerobis). Quan capten electrons, passen a llurs formes reduïdes.
en electron acceptor
es aceptor de electrones
eu elektroi-hartzaile
fr accepteur d’électrons
gl aceptador de electróns, aceptor de electróns
pt aceitador de electrões, receptor de electrões