Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecircumstĂ ncia1 (DJC)
 dret
veurecircumstĂ ncia2 (DJC)
 dret
veurecircumstĂ ncia agreujant (DJC)
 dret penal
veurecircumstĂ ncia atenuant (DJC)
 dret penal
veurecircumstĂ ncia eximent (DJC)
 dret penal
veurecircumstĂ ncia mixta de parentiu (DJC)
 dret penal
veurecircumstĂ ncia modificativa de la responsabilitat criminal (DJC)
 dret penal
veurecircumstĂ ncia qualificada (DJC)
 dret penal
veurecircumstancialitat (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
veurecomplement circumstancial (GTG)
Cerca circumstĂ ncia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

circumstĂ ncia1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Condició de temps, de lloc o de manera en què un esdeveniment té lloc.
Ex.: Les circumstàncies en què es realitzà el fet.
es circunstancia

circumstĂ ncia2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Motiu que, en concórrer en un fet delictiu, anul·la o modifica el grau de responsabilitat original i, consegüentment, la penalitat.
Ex.: Una circumstĂ ncia atenuant.
es circunstancia

circumstĂ ncia agreujant c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Circumstància que comporta, d’acord amb el que estableix la llei, un agreujament de la pena inicialment establerta per a la conducta esmentada.
Sin. compl.: agreujant2 m.
es agravante, circunstancia agravante

circumstĂ ncia atenuant c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Circumstància que modifica la responsabilitat penal i que determina la disminució de la pena que s’imposa a la persona responsable del fet delictiu.
Sin. compl.: atenuant2 m.
es atenuante, circunstancia atenuante

circumstĂ ncia eximent c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
CircumstĂ ncia que allibera de responsabilitat criminal.
Sin. compl.: eximent2 m.
es circunstancia eximente, eximente

circumstĂ ncia mixta de parentiu c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Circumstància que pot atenuar o agreujar la responsabilitat, segons la naturalesa, els motius i els efectes del delicte, per raó de parentiu entre l’acusat o acusada i la víctima.
es circunstancia mixta de parentesco

circumstĂ ncia modificativa de la responsabilitat criminal c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Conjunt d’elements d’un fet delictiu que els jutges han de tenir en compte en el moment d’individualitzar la pena que correspon a l’autor o autora.
es circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal

circumstĂ ncia qualificada c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Circumstància modificativa de la responsabilitat criminal que arriba a una intensitat superior i que, en els casos de les circumstàncies atenuants, comporta una rebaixa més gran de la pena.
V. t.: agreujament de la pena c. nom. m., atenuaciĂł f.
es circunstancia cualificada

circumstancialitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
Alteració, conscient o inconscient, del curs del pensament, de tal manera que l’individu parla amb múltiples detalls accessoris i irrellevants que no fan sinó destorbar el seu discurs.

complement circumstancial m.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu adjunt del predicat.
es complemento circunstancial m.