Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureclàusula (VOCFOR)
 generalitats
veureclàusula (DJC)
 dret notarial
veureclàusula abusiva (DJC)
 dret civil
veureclausula ad cautelam (DJC)
 dret rom√†
veureclàusula d’estabilització (DJC)
 dret civil
veureclàusula de constitut (DJC)
 dret
veureclàusula de sanejament per evicció (DJC)
 dret civil
veureclausulat (DJC)
 dret
Cerca clàusula a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

clàusula f.
Vocabulari forestal
generalitats
fr clause f.

clàusula f.
Diccionari jurídic
dret notarial
Disposici√≥ que articula l‚Äôacte o negoci jur√≠dic que motiva l‚Äôatorgament de l‚Äôescriptura p√ļblica i que es reflecteix en la part dispositiva.
es cl√°usula

clàusula abusiva c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Estipulació no negociada individualment que, en contra de la bona fe, causa un desequilibri important dels drets i les obligacions derivats d’un contracte en perjudici de la part consumidora.
V. t.: condicions generals de la contractació c. nom. f. pl.
es cl√°usula abusiva

clausula ad cautelam [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Clàusula que figurava en els testaments i que declarava nul qualsevol testament que s’atorgués amb posteritat a aquell.

clàusula d’estabilització c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Previsió per a garantir l’interès contractual just i emparar, així, la justícia commutativa que demanda l’equivalència de les prestacions de les parts en els contractes onerosos.
es cláusula de estabilización, cláusula de garantía de valor, cláusula estabilizadora

clàusula de constitut c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Clàusula inserida en els contractes d’alienació de la propietat o d’un dret real per la qual la cosa alienada resta en poder del propietari o propietària i s’entén feta la tradició mitjançant la substitució del concepte de possessió en nom propi pel de possessió en nom del nou propietari.
es cl√°usula de constituto

clàusula de sanejament per evicció c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Obligació de la part venedora per la qual ha de respondre davant de la part compradora de qualsevol pertorbació jurídica actual o previsible sobre la cosa lliurada, d’acord amb el deure que té de procurar la possessió legal i pacífica de la cosa venuda.
V. t.: evicció f.
es cláusula de saneamiento por evicción

clausulat m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de clàusules.
es clausulado