Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureclaudicació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureclaudicació intermitent de Déjerine (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veureclaudicació laberíntica (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 otorinolaringologia
veureclaudicació neurogènica (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
Cerca claudicació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

claudicació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’abandonar l’esforç o la resistència en una empresa; l’efecte.
de Hinken
en claudication
es claudicación
fr claudication
it claudicazione

claudicació intermitent de Déjerine f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Antiga denominació d’una varietat de claudicació intermitent, descrita en l’arteriosclerosi i en l’arteritis sifilítica de la medul·la espinal, caracteritzada per dolor intens o per rampes de les extremitats inferiors que apareixien després que el malalt hagi caminat unes quantes passes. L’exploració neurològica demostra l’existència d’hiperreflèxia rotular i signe de Babinski.
Sin. compl.: claudicació medul·lar intermitent de Déjerine, paraplegia intermitent

claudicació laberíntica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
otorinolaringologia
Fallada brusca de les funcions del laberint provocada per una afecció simultània de la còclea i el vestíbul. És d’origen víric o vascular, i implica la pèrdua definitiva de l’audició. També es coneix per labirintoplegia.

claudicació neurogènica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Claudicació intermitent amb la particularitat que el dolor no desapareix en aturar-se sinó en asseure’s, produïda per una estenosi del canal raquidi lumbar, amb compressió de les arrels dels nervis raquidis corresponents al sector estenosat. En aquests casos l’oscil·lometria és normal, en no haver-hi compromís vascular.