Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veureacrozona coincident (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurezona d’extensió coincident (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurezona d’extensió coincident (GESTRAT)
 unitats biostratigràfiques
Cerca coincident a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acrozona coincident f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Tipus d’acrozona definida mitjançant les parts coincidents o concurrents de les acrozones de dos o més tàxons seleccionats i contingudes en una successió d’estrats. A la biozona així definida, caldria que hi fossin tots els tàxons; en la pràctica, però, hi ha un cert grau de tolerància, i és possible de definir-la amb la presència d’una part important dels tàxons índex concrets. El nom que hom dóna a una acrozona coincident és el de dos o més tàxons que caracteritzen la coincidència.
Sin.: zona d’extensió coincident f.
Sin. compl.: acrozona concurrent f.
V. t.: Oppel-zona f.
en concurrent range, concurrent zone
es acrozona concurrente
fr acrozone concurrente, zone concurrente

zona d’extensió coincident f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Part coincident de les acrozones (zones d’extensió) de dos o més tàxons determinats.
Sin.: acrozona coincident f., acrozona concurrent f.
Sin. compl.: zona d’encavalcament f., zona d’extensió concurrent f., zona de coexistència f.
en concurrent range zone, overlap zone
es zona de extensión concomitante
fr zone d’extension concomitante, zone de chevauchement, zone de coexistence, zone de concomitance

zona d’extensió coincident c. nom. f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats biostratigràfiques
Conjunt d’estrats que inclouen les parts que se solapen de les zones d’extensió de dos tàxons concrets. Aquest tipus de zona pot incloure altres tàxons, a més d’aquells que la caracteritzen, però per definir els límits de la zona només es fan servir aquests dos tàxons concrets. Vegeu la figura 2.
V. t.: zona d’extensió c. nom. f.
en concurrent-range zone subst.