Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecol·lació (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veurecol·lació (DJC)
 dret canònic
 dret civil
veurecol·lacionar (DJC)
 dret civil
veuredecol·lació (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
veuredecol·lació (DEM)
 cirurgia
 obstetrícia i ginecologia
veurehisterectomia per decol·lació (DEM)
 cirurgia
 obstetrícia i ginecologia
Cerca col·lació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

col·lació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Àpat lleuger.

col·lació f.
Diccionari jurídic
dret canònic
dret civil
Consignació del valor dels béns rebuts gratuïtament del causant d’una successió que l’hereu que hi concorre amb un altre hereu del mateix causant ha de fer en l’actiu hereditari en fer la partició d’herència.
es colación

col·lacionar v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Aportar {béns} a col·lació.
Ex.: Els cohereus van haver de col·lacionar en fer la partició de l’herència.
es colacionar

decol·lació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
Decapitació, especialment, separació, en un part difícil, del cap del fetus mort.

decol·lació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
obstetrícia i ginecologia
Amputació d’una part, com ara el coll de l’úter.

histerectomia per decol·lació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
obstetrícia i ginecologia
Histerectomia subtotal, en la qual en un primer temps és seccionat el coll de l’úter per sobre de les insercions vaginals.