Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (152 registres)
veurecolorant (DEM)
 citologia
 histologia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecolorant (DCA)
 quĂ­mica
veurecolorant Ă cid (DEM)
 citologia
 histologia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant acidoresistent (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant alimentari (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 quĂ­mica
veurecolorant amfòter (DEM)
 citologia
 histologia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant bĂ sic (DEM)
 citologia
 histologia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant d’Abbott (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant d’Achúcarro (DEM)
 citologia
 histologia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca colorant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

colorant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Substància usada en microscòpia per a tenyir les estructures citològiques i histològiques que hom vol observar. Els primers colorants eren d’origen vegetal (rèvola, hematoxilina, safrà, indi, galda, etc.) o animal (cotxinilla, porpra, etc.); actualment quasi tots els colorants són sintètics. Alguns colorants són emprats com a reactius, i d’altres com a agents terapèutics (antisèptics, germicides, estimulants del creixement epitelial, etc.).
Vegeu Taula dels colorants.
de Färbenmittel, Farbstoff
en dye, stain
es colorante
fr colorant
it colorante

colorant adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que colora, especialment que serveix per a tenyir o pintar.

colorant m.
Diccionari de les ciències ambientals
quĂ­mica
Substància química que es dispersa en altres materials que l’absorbeixen o hi reaccionen i els proporciona un grau determinat de coloració. El colorant és emprat en la indústria tèxtil, alimentària, paperera, de la pell, per a l’estudi microscòpic dels components cel·lulars, etc.; alguns colorants són naturals, però la major part són sintètics. L’ús dels colorants queda regulat pels estàndards legals i n’hi ha de presumiblement cancerígens.
V. t.: additiu m.
en colouring subst.
es colorante m.
fr colorant m.

colorant Ă cid m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Compost, generalment orgànic, emprat per a tenyir els components bàsics de les cèl·lules d’un tall histològic. Els principals colorants àcids són les anilines àcides, com l’eosina, l’eritrosina, la fluoresceïna i el vermell Congo.
Sin. compl.: colorant aniònic

colorant acidoresistent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colorant per a visualitzar els microorganismes acidoresistents, a base, sobretot, de carbol-fucsina.
Vegeu Taula dels colorants.

colorant alimentari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
quĂ­mica
Additiu alimentari utilitzat per a donar un determinat color o reforçar el color natural i produir un efecte psĂ­quic al consumidor, estimulant l’apetència del producte sense alterar-ne les qualitats nutritives o de conservaciĂł. Segons llur natura quĂ­mica poden agrupar-se en colorants inorgĂ nics, orgĂ nics naturals o orgĂ nics de sĂ­ntesi. Per a tots ells hi ha un control estricte en el codi alimentari de cada estat. Els colorants orgĂ nics en general sĂłn poc utilitzats, però per a casos especials hom utilitza el biòxid de titani, el negre de fum, l’òxid de ferro, l’argent metĂ l·lic, etc.; entre les substĂ ncies naturals utiltizades per a acolorir aliments cal esmentar la clorofil·la, el βcarotè, la lactoflavina (o riboflavina), el caramel, la curcumina, l’arxiota, etc.

colorant amfòter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colorant que conté en la seva molècula grups de reacció àcida i bàsica.

colorant bĂ sic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Compost, generalment orgànic, emprat per a tenyir els components àcids de les cèl·lules d’un tall histològic. Els principals colorants bàsics són els carmins, les anilines bàsiques i les hematoxilines.
Sin. compl.: colorant catiònic

colorant d’Abbott m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Blau de metilè alcalí que tenyeix de color blau les espores.
Vegeu Taula dels colorants.

colorant d’Achúcarro m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colorant de tanĂ­ i argent per a impregnar teixit connectiu.
Vegeu Taula dels colorants.