Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecomanar1 (DJC)
 dret
veurecomanar (NOV)
 enginyeria
veurecomanar2 (DJC)
 història del dret
veurecomanar3 (DJC)
 història del dret
veurecomanar-se (DJC)
 història del dret
veureencomanar1 (DJC)
 dret
veureencomanar (NOV)
 enginyeria
veureencomanar2 (DJC)
 dret
veureencomanar3 (DJC)
 història del dret
veurerecomanar (DJC)
 dret
Cerca comanar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comanar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Encomanar1.
Sin. pref.: encomanar1 v. tr.
es encomendar, encargar

comanar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 19 de la quarta sèrie.

comanar2 v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Posar-se sota la potestat o el domini d’un senyor major, tant d’una manera merament personal com per raó de terres, de castells o de feus atorgats per aquest a qui es comanava o bé per manament del príncep.
Sin. compl.: encomanar3 v. intr. pron.
es encomendar

comanar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Atorgar (una comanda).
Ex.: El senyor li va comanar la jurisdicció d’aquell castell.
es encomendar

comanar-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Posar-se sota la potestat o el domini d’un senyor major, tant d’una manera merament personal com per raó de terres, de castells o de feus atorgats per aquest a qui es comanava o per manament del príncep.
Ex.: Es veieren obligats a comanar-se a la reina.
es cumplimentar

encomanar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Confiar a algú de fer {alguna cosa}, de tenir cura {d’algú o d’alguna cosa}.
Ex.: La compra del paper, a qui l’has encomanada? M’ha encomanat la vigilància dels seus fills. Encomanar l’ànima a Déu.
Sin. compl.: comanar1 v. tr.
es encomendar

encomanar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 19 de la quarta sèrie.

encomanar2 v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Posar-se sota l’empara d’algú.
Ex.: Encomanar-se a Déu, a tots els sants, abans d’envestir un perill. Encomanar-se a la benevolència d’algú.
es encomendar

encomanar3 v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Comanar2.
Sin. pref.: comanar2 v. intr. pron.
es encomendar

recomanar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Designar particularment {una persona} a algú perquè aquesta l’atengui, l’accepti o l’afavoreixi, o bé donar-li’n bones referències.
Ex.: Li recomanà el seu advocat perquè la defensés en el judici. La va recomanar per a la plaça vacant d’auxiliar administrativa.
es recomendar