Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureautoritat competent de medi ambient (DCA)
 ciències polítiques
veurecompetent (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecompetent1 (DJC)
 dret
veurecompetent2 (DJC)
 dret
veureimmunocompetent (DEM)
 conceptes generals i de suport
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
veureimmunoincompetent (DEM)
 immunologia
veureincompetent (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureincompetent (DJC)
 dret penal
veurelimfòcit immunocompetent (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
Cerca competent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autoritat competent de medi ambient f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Òrgan de l’Administració responsable de vetllar per l’aplicació de les normatives en matèria ambiental.
en environmental competent authority subst.
es autoridad competente de medio ambiente f.
fr autorité environnementale compétente f.

competent adj.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Dit de la roca que té un comportament menys dúctil i deformable que les adjacents, i que dóna plecs de gran radi en comparació amb les roques més deformables i plàstiques, anomenades incompetents. Aquest fet produeix disharmonies en el plegament.
Ant.: incompetent adj.
en competent
es competente
fr compétent

competent1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que legalment té el dret de decidir.
Ex.: Només el conseller del departament competent pot fer el nomenament.
es competente

competent2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que té competència en una matèria.
Ex.: Al·legà que la comissió no era competent en matèria d’urbanisme.
es competente

immunocompetent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
hematologia i hemoteràpia
immunologia
Dotat d’immunocompetència.

immunoincompetent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Incapaç de donar lloc a una resposta immunitària enfront d’una estimulació antigènica.

incompetent adj.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Dit de les roques que tenen un comportament més dúctil (o menys fràgil) que les adjacents, en relació amb els esforços mecànics.
Ant.: competent adj.
en incompetent
es incompetente
fr incompétent, tendre

incompetent adj.
Diccionari jurídic
dret penal
No competent.
Ex.: Han anul·lat la sentència per haver estat dictada per un tribunal incompetent en la matèria.
es incompetente

limfòcit immunocompetent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
immunologia
Limfòcit que té la capacitat de respondre, en contacte amb un antigen, amb una reacció immunitària específica.
Sin. compl.: limfòcit immunitàriament actiu, limfòcit immunitàriament competent