Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecompromís (VOCFOR)
 generalitats
veurecompromís1 (DJC)
 dret
veurecompromís2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurecompromís3 (DJC)
 dret
veurecompromís4 (DJC)
 dret
veurecompromissari | compromissària1 (DJC)
 dret
veurecompromissari | compromissària2 (DJC)
 dret
veurecompromissori | compromissòria (DJC)
 dret
veurecompromissum (DJC)
 dret
Cerca compromís a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

compromís m.
Vocabulari forestal
generalitats

compromís1 m.
Diccionari jurídic
dret
Convinença per la qual dues o més parts litigants sotmeten la qüestió a un arbitratge.
Ex.: Resignar-se a un compromís.
Sin. compl.: compromissum m.
es compromiso

compromís2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Escriptura o acta en què consta la dita convinença.
Ex.: Signar un compromís.
es compromiso

compromís3 m.
Diccionari jurídic
dret
Resolució d’un litigi per arbitratge o transacció.
Ex.: El plet fou acabat per un compromís.
es compromiso

compromís4 m.
Diccionari jurídic
dret
Manera d’elecció canònica per la qual tots els electors confereixen poders a un o més per a elegir.
es compromiso

compromissari | compromissària1 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Àrbitre o àrbitra nomenat per a decidir una qüestió litigiosa.
es compromisario | compromisaria

compromissari | compromissària2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
En certes eleccions, votacions o decisions, persona a qui els altres han conferit poders per a elegir, votar o decidir.
Ex.: Cada secció de l’Ateneu elegeix dos compromissaris per a l’elecció del president. Junta de compromissaris.
es compromisario | compromisaria

compromissori | compromissòria adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent al compromís.
Ex.: L’acord compromissori ha de complir els requisits generals, d’acord amb la modalitat del procediment pel qual s’ha adoptat.
es compromisorio | compromisaria

compromissum [la] m.
Diccionari jurídic
dret
Compromís1.
Sin. pref.: compromís1 m.