Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurecomptabilitat (COFI)
 comptabilitat
veurecomptabilitat (DCA)
 economia
veurecomptabilitat ambiental (DCA)
 economia
veurecomptabilitat analítica (COFI)
 comptabilitat
veurecomptabilitat del creixement (FONECO)
 economia
veurecomptabilitat dels recursos naturals (DCA)
 economia
veurecomptabilitat financera (COFI)
 comptabilitat
veurecomptabilitat nacional (FONECO)
 economia
veurecomptabilitat nacional (DCA)
 economia
veurecomptabilitat verda (DCA)
 economia
Cerca comptabilitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comptabilitat f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en accounting subst.
es contabilidad f.

comptabilitat f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Acció de portar els comptes d’una gestió, d’un negoci.
en accounting subst.
es contabilidad f.
fr comptabilité f.

comptabilitat ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Comptabilitat aplicada als recursos naturals d’un país que té en compte el valor de l’existència, l’ús i la disminució dels recursos naturals, i que es pot incloure en la comptabilitat nacional o realitzar-se paral·lelament a aquesta.
Sin. compl.: comptabilitat dels recursos naturals f., comptabilitat verda f.
en environmental accountancy subst.
es contabilidad ambiental f.
fr audit environnemental m.

comptabilitat analítica f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en cost accounting subst., management accounting subst., managerial accounting subst.
es contabilidad analítica f.

comptabilitat del creixement c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Càlcul de la contribució que fan al creixement econòmic cadascun dels factors principals de la funció de producció agregada (capital físic i humà, treball i tecnologia).
en growth accounting subst.

comptabilitat dels recursos naturals f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Comptabilitat ambiental.
Sin. pref.: comptabilitat ambiental f.
en natural resource accounting subst.
es contabilidad de los recursos naturales f.
fr comptabilité des recourses naturelles f.

comptabilitat financera f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en financial accounting subst.
es contabilidad financiera f.

comptabilitat nacional c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Sistema de comptes que calcula i avalua el consum, les vendes dels productors, la inversió, la despesa pública i altres fluxos de diner entre els diferents sectors de l’economia.
Sin.: comptes de la renda i el producte nacionals c. nom. m. pl.
en national account subst.

comptabilitat nacional f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Comptabilitat de les transaccions realitzades en un país entre cinc sectors de l’economia (empreses, famílies, administracions públiques, exterior i formació de capital). La comptabilitat nacional pot incloure la comptabilitat ambiental.
en national account subst.
es contabilidad nacional f.
fr comptabilité nationale f.

comptabilitat verda f.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Comptabilitat ambiental.
Sin. pref.: comptabilitat ambiental f.
en green accountancy subst.
es contabilidad verde f.
fr comptabilité environnementale f.