Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureanàlisi comptable (COFI)
 comptabilitat
veurebenefici comptable (FONECO)
 economia
veurecicle comptable (COFI)
 comptabilitat
veuredelicte comptable tributari (DJC)
 dret penal
veureestat comptable (COFI)
 comptabilitat
veurefet comptable (COFI)
 comptabilitat
veureinformació comptable (COFI)
 comptabilitat
veurememòria comptable (COFI)
 comptabilitat
veuremètode comptable (COFI)
 comptabilitat
veuremoneda comptable (DJC)
 numismàtica
Cerca comptable a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi comptable f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en accounting analysis subst.
es análisis contable m.

benefici comptable c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Ingrés d’una empresa menys el cost explícit i la depreciació.
en accounting profit subst.

cicle comptable m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en accounting cycle subst.
es ciclo contable m.

delicte comptable tributari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte contra la hisenda pública que consisteix a incomplir l’obligació de portar comptabilitat mercantil i registres fiscals o a falsejar la informació que contenen.
es delito contable tributario

estat comptable m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en accounting form subst.
es estado contable m.

fet comptable m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en accounting event subst.
es hecho contable m.

informació comptable f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en accounting information subst.
es información contable f.

memòria comptable f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
Sin.: memòria f.
en financial report subst., notes to the accounts subst. pl.
es memoria f., memoria contable f.

mètode comptable m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
Sin.: procediment comptable m.
en accounting method subst., accounting procedure subst.
es método contable m., procedimiento contable m.

moneda comptable c. nom. f.
Diccionari jurídic
numismàtica
Moneda de compte.
Sin. pref.: moneda de compte c. nom. f.
es moneda de cuenta