Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecomportament comunicatiu (DEM)
 neurologia
 pediatria
 salut mental
veurecomunicat mèdic d’alta (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret del treball i de la seguretat social
veurecomunicat mèdic de baixa (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret del treball i de la seguretat social
veureenfocament comunicatiu (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veuremètode comunicatiu (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veuremoviment comunicat (DEM)
 anatomia
 fĂ­sica
 fisioterĂ pia
Cerca comunicat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comportament comunicatiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
pediatria
salut mental
Comportament que per mitjà de sistemes expressius mímics, de positura o verbals mostra indicis de comunicació. L’infant de mesos, molt sovint, presenta associats el comportament comunicatiu i l’afectiu: comportament comunicatiu-afectiu.

comunicat mèdic d’alta c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret del treball i de la seguretat social
Document mèdic mitjançant el qual es notifica la finalització de la situació d’incapacitat temporal del treballador o treballadora per a l’activitat laboral.
Sin. compl.: alta f., alta mèdica c. nom. f.
es alta, alta médica, parte médico de alta

comunicat mèdic de baixa c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret del treball i de la seguretat social
Document mèdic mitjançant el qual es notifica la incapacitat temporal del treballador o treballadora per a l’activitat laboral.
Sin. compl.: baixa1 f., baixa mèdica c. nom. f.
es baja, baja médica, parte médico de baja

enfocament comunicatiu m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
Sin. compl.: mètode comunicatiu m., mètode nocional funcional m.
en cognitive approach subst., communicative approach subst., functional-notional approach subst.
es enfoque comunicativo m., método comunicativo m., método nocional funcional m.
fr approche communicative f., approche fonctionnelle f., approche fonctionnelle-notionnelle f.

mètode comunicatiu m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
Enfocament comunicatiu.
Sin. pref.: enfocament comunicatiu m.

moviment comunicat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
fĂ­sica
fisioterĂ pia
Moviment produït per una força extrínseca.