Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureconèixer1 (DJC)
 dret penal
veureconèixer2 (DJC)
 dret penal
veuredonar a conèixer (DJC)
 dret
veurefer conèixer (DJC)
 dret
veurereconèixer1 (DJC)
 dret
veurereconèixer (DPF)
 transport ferroviari
veurereconèixer2 (DJC)
 dret
veurereconèixer3 (DJC)
 dret
Cerca conèixer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conèixer1 v. tr. i intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Examinar una causa o un procediment per tal de jutjar-lo o resoldre’l, respectivament.
Ex.: Ningú no dubta que el tribunal té competència per a conèixer d’aquest cas. Ningú no dubta que el tribunal té competència per a conèixer aquest cas.
es conocer

conèixer2 v. tr. i intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Un jutge o jutgessa o un tribunal, tenir competència per a jutjar una causa i intervenir-hi.
Ex.: El tribunal no té competència per a conèixer d’aquest cas. Una vegada s’ha dut a terme el testimoniatge, cal citar les parts perquè es personin al tribunal que hagi de conèixer del recurs. El Tribunal Constitucional coneix dels recursos d’inconstitucionalitat. El tribunal no té competència per a conèixer aquest cas. Una vegada s’ha dut a terme el testimoniatge, cal citar les parts perquè es personin al tribunal que hagi de conèixer el recurs. El Tribunal Constitucional coneix els recursos d’inconstitucionalitat. Han declarat la competència d’aquest tribunal per a conèixer en queixa. Aquest aspecte de l’assumpte s’haurà de conèixer en alçada.
Sin. compl.: entendre v. intr.
es conocer, entender, ver

donar a conèixer c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Assabentar.
Ex.: Han donat a conèixer la llista d’admesos.
Sin. pref.: assabentar v. tr.
es dar a conocer

fer conèixer c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Assabentar.
Ex.: Un cop s’ha aixecat el secret de sumari, s’han fet conèixer els noms dels implicats.
Sin. pref.: assabentar v. tr.
es dar a conocer

reconèixer1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Manifestar-se obligat {per un feu, un deute o una obligaciĂł}.
Ex.: Reconegué el deute que hom li reclamava.
es reconocer

reconèixer v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Inspeccionar alguna cosa acuradament, per comprovar si presenta algun defecte.

reconèixer2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Admetre o confessar com a propi.
Ex.: Va reconèixer la seva firma davant del jutge. El monarca reconegué el fill il·legítim.
es reconocer

reconèixer3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Admetre la legitimitat {d’un fet, d’una autoritat o d’un territori}.
Ex.: El rei li reconegué el feu de Carcassona.
es reconocer