Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureconcomitant (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuredesviació concomitant (DEM)
 oftalmologia
veuredesviació no concomitant (DEM)
 oftalmologia
veureestrabisme concomitant (DEM)
 oftalmologia
veurefibromiàlgia concomitant (DEM)
 fisioter√†pia
 reumatologia
veuresensació concomitant (DEM)
 neurologia
veuresímptoma concomitant (DEM)
 semiologia
Cerca concomitant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concomitant adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
1. Dit del procés, del fenomen, que n’acompanya un altre.
2. √ćdem que es produeix al mateix temps.
3. √ćdem que existeix o que s‚Äôesdev√© amb una altra cosa; restringidament: acompanyant, concurrent.
V. t.: simultani | simultània adj.
en concomitant
es concomitante
fr concomitant

desviació concomitant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Desviació estràbica funcional, l’angle de la qual no varia amb la direcció de la mirada.

desviació no concomitant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Desviació estràbica paralítica que varia incoordinadament amb la direcció de la mirada. Pot ésser primària o secundària.

estrabisme concomitant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Estrabisme en què el grau de desviació és el mateix en totes les direccions de la mirada.
Sin. compl.: estrabisme muscular

fibromiàlgia concomitant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
reumatologia
Fibromiàlgia amb presència concomitant d’altres malalties reumàtiques: artrosi, artritis reumatoide.

sensació concomitant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Sensació secundària, apareguda sense estímul especial, simultàniament a una altra sensació, dita primària.

símptoma concomitant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Símptoma que no és essencial en una malaltia, però, així i tot, té valor diagnòstic.