Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureconcordant1 (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veureconcordant2 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureconcordant3 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureconcordant4 (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureconcordantia dubiorum (DJC)
 dret processal
veuredic concordant (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 tectònica: geologia estructural
veurelĂ­mit concordant (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuremassĂ­s concordant (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureremei concordant (DEM)
 homeopatia
Cerca concordant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concordant1 adj.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Dit de l’edat radiomètrica obtinguda amb un mètode determinat i igual, dins els marges experimentals d’error, a les d’altres mètodes.
en concordant
es concordante
fr concordante

concordant2 adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Dit del contacte entre un batòlit o una altra roca ígnia i la roca encaixant, paral·lel amb l’estratificació o la foliació.
Ant.: discordant3 adj.
en concordant
es concordante
fr concordant

concordant3 adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Dit de dues sèries estratigràfiques que mantenen relacions de concordança, que són paral·leles.
Ant.: discordant1 adj.
en concordant, conformable
es concordante
fr concordant

concordant4 adj.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Dit de la costa paral·lela a les línies estructurals; per ex., la costa dàlmata, la costa del Pacífic d’Amèrica del Sud.
en concordant
es concordante
fr concordant

concordantia dubiorum [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Audiència en què el jutge escolta les parts i delimita les qüestions de fet i de dret contingudes en la demanda i la contesta.

dic concordant m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
tectònica: geologia estructural
Dic capa.

lĂ­mit concordant m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Superfície de separació entre dues unitats estratigràfiques correlatives entre les quals no hi ha hagut cap interrupció sedimentària i entre les quals hi ha paral·lelisme de les capes.
en concordant boundary
es lĂ­mite concordante
fr limite concordante

massĂ­s concordant m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Lacòlit.
en laccolith
es macizo concordante
fr massif concordant

remei concordant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
homeopatia
Terme homeopàtic per a designar els remeis d’acció semblant, però d’origen diferent.