Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (62 registres)
veureconveni1 (VOCFOR)
 generalitats
veureconveni (DJC)
 dret
veureconveni2 (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureconveni col·lectiu (DJC)
 documentació jurídica
 dret del treball i de la seguretat social
veureConveni d’Aarhus (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni d’Espoo (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni d’Hèlsinki (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni d’Oslo (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni de Barcelona (DCA)
 ciències polítiques
veureConveni de Basilea (DCA)
 ciències polítiques
Cerca conveni a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conveni1 m.
Vocabulari forestal
generalitats
fr convention f.

conveni m.
Diccionari jurídic
dret
Acord entre dues parts o més, especialment acord de caràcter general que conté uns pactes en relació amb una matèria o una cosa determinades.
Ex.: Conveni internacional. Conveni judicial.
es convenio

conveni2 m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

conveni col·lectiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret del treball i de la seguretat social
Acord escrit entre associacions professionals d’obrers i empresaris, amb personalitat jurídica, per a fixar les condicions laborals a què s’hauran d’ajustar els contractes individuals de treball.
es convenio colectivo

Conveni d’Aarhus n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals.
Sin. pref.: Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals n. pr. m.
en Aarhus Convention n. pr.
es Convenio de Aarhus n. pr. m.
fr Convention d’Arhus n. pr. f.

Conveni d’Espoo n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni sobre l’avaluació d’impacte ambiental en un context transfronterer.
Sin. pref.: Conveni sobre l’avaluació d’impacte ambiental en un context transfronterer n. pr. m.
en Espoo Convention n. pr.
es Convenio de Espoo n. pr. m.
fr Convention d’Espoo n. pr. f.

Conveni d’Hèlsinki n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni sobre la protecció i l’ús de cursos d’aigua transfronterers i llacs internacionals.
Sin. pref.: Conveni sobre la protecció i l’ús de cursos d’aigua transfronterers i llacs internacionals n. pr. m.
en Helsinki Convention n. pr.
es Convenio de Helsinki n. pr. m.
fr Convention d’Helsinki n. pr. f.

Conveni d’Oslo n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni per a la prevenció de la contaminació marina provocada per abocaments des de naus i aeronaus.
Sin. pref.: Conveni per a la prevenció de la contaminació marina provocada per abocaments des de naus i aeronaus n. pr. m.
en Oslo Convention n. pr.
es Convenio de Oslo n. pr. m.
fr Convention d’Oslo n. pr. f.

Conveni de Barcelona n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni per a la protecció del medi marí i la regió costanera de la Mediterrània.
Sin. pref.: Conveni per a la protecció del medi marí i la regió costanera de la Mediterrània n. pr. m.
en Barcelona Convention n. pr.
es Convenio de Barcelona n. pr. m.
fr Convention de Barcelone n. pr. f.

Conveni de Basilea n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació.
Sin. pref.: Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació n. pr. m.
en Basel Convention n. pr.
es Convenio de Basilea n. pr. m.
fr Convention de Bâle n. pr. f.