Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 104 (1.037 registres)
veurea cop d’ull (DJC)
 dret
veurea còpia de (DJC)
 dret
veurea cops (DJC)
 dret
veureabscopal (DEM)
 oncologia i radioterĂ pia
 Ă˛rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureĂ cid trihidroxicoprostanoic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 quĂ­mica
veureacopar (DAGRIC)
 agricultura
veureacoprosi (DEM)
 gastroenterologia
veureactinoscòpia (DEM)
 histologia
 Ă˛rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaerocistoscòpia (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veureaerouretroscopi (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 urologia
Cerca cop a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cop d’ull loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A primera vista.
Ex.: A cop d’ull semblava que es tractava d’un assassinat.
Sin. pref.: a primera vista loc. adv.
es a primera vista, a simple vista

a còpia de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Emprant insistentment.
Ex.: Va intentar evitar la condemna a còpia d’interposar recursos.
Sin. compl.: a base de2 loc. prep., a força de loc. prep.
es a fuerza de, a base de

a cops loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A vegades.
Ex.: A cops sembla que el testimoni estigui mentint.
Sin. pref.: a vegades loc. adv.
es a veces

abscopal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioterĂ pia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relatiu o pertanyent a l’efecte que la irradiació d’un òrgan o d’un teixit produeix sobre els òrgans o teixits no irradiats.

Ă cid trihidroxicoprostanoic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
quĂ­mica
Àcid biliar derivat del colesterol, precursor immediat de l’àcid còlic.

acopar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Retallar el brancam d’un arbre o d’una planta per donar-los una forma arrodonida.
es acopar v. tr.

acoprosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Escassa o nul·la formació de femta.

actinoscòpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Examen dels teixits i dels òrgans per transparència a radiacions diverses amb finalitat diagnòstica.

aerocistoscòpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Endoscòpia de la bufeta de l’orina, prèviament distesa amb gas, mitjançant l’aerouretroscopi.

aerouretroscopi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
urologia
Uretroscopi que, abans de la inspecció, dilata la uretra per mitjà d’aire.