Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 274 (2.735 registres)
veurea contracorrent (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurea cor obert (DEM)
 cardiologia
 cirurgia
veurea correcuita (DJC)
 dret
veurea correu seguit (DJC)
 dret
veurea cuitacorrents (DJC)
 dret
veurea l’efecte corresponent (DJC)
 dret
veurea primer correu (DJC)
 dret
veureabĂ sia coreica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureabscés cortical renal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 nefrologia
veureabscisiĂł corneal (DEM)
 cirurgia
 oftalmologia
Cerca cor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a contracorrent loc. adv.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. En sentit contrari al del corrent principal o dominant.
2. Del costat d’una elevació que mira al corrent d’aigua, al vent o al sentit del moviment d’una glacera.
en stoss side, upstream
es a contracorriente, corriente arriba
fr Ă  contre-courant, face amont

a cor obert adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
cirurgia
Manera de fer les intervencions intracardíaques en què es fa una obertura del tórax.

a correcuita loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb presses o sense dedicar-hi el temps necessari.
Ex.: L’advocat redactà la demanda a correcuita.
Sin. compl.: a cuitacorrents loc. adv., corrents adv.
es a toda prisa

a correu seguit loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
El mateix dia en què es rep una carta o un altre efecte postal.
Ex.: Va respondre a correu seguit la carta de l’Ajuntament.
Sin. compl.: a primer correu loc. adv., pel primer correu loc. adv.
es a vuelta de correo

a cuitacorrents loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A correcuita.
Ex.: El Tribunal Constitucional no dicta les sentències a cuitacorrents.
Sin. pref.: a correcuita loc. adv.
es a toda prisa

a l’efecte corresponent loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Perquè tingui l’efecte escaient d’acord amb el dret.
Ex.: I perquè així consti i a l’efecte corresponent, signo aquest escrit. S’atorga aquest document a totes les parts a l’efecte corresponent.
Sin. compl.: a l’efecte que pertoca loc. adv.
es a los efectos pertinentes

a primer correu loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A correu seguit.
Ex.: Les cartes de l’Administració s’han de contestar a primer correu perquè no perdin vigència.
Sin. pref.: a correu seguit loc. adv.
es a vuelta de correo

abĂ sia coreica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Abàsia que és deguda a la no coordinació pròpia dels malalts que sofreixen de corea de Sydenham.

abscés cortical renal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
nefrologia
Cadascun dels microabscessos que poden formar-se en el curs d’una estafilococcèmia, localitzats en el còrtex renal, que no afecten la funció del ronyó i no produeixen, en general, manifestacions clíniques, per bé que en alguns casos pot constituir-se un abscés renal gran que s’obre en el sistema pielocalicí.

abscisiĂł corneal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
oftalmologia
Excisió de la prominència corneal de l’estafiloma.