Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (96 registres)
veureacord concordatari (DJC)
 dret canònic
veureacordadament1 (DJC)
 dret
veureacordadament2 (DJC)
 dret internacional públic
veureacordança (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veureacordar (DJC)
 dret
veurebidiscordança (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecanal cordal (DEM)
 embriologia
 neurologia
veurecanal cordal (DEM)
 embriologia
 neurologia
veurecanal corda-mesoderma (DEM)
 embriologia
 gastroenterologia
veurecanalicle de la corda del timpà (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca corda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acord concordatari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.

acordadament1 adv.
Diccionari jurídic
dret
Per acord de tothom o de comú acord.
Ex.: Acordadament, els membres de la Junta de Portaveus van decidir admetre a tràmit la proposta, malgrat les reticències que hi havia hagut inicialment.
es acordadamente, de común acuerdo

acordadament2 adv.
Diccionari jurídic
dret internacional públic
De propòsit deliberat o intencionadament.
Ex.: No van voler proposar, acordadament, serveis mínims per a la vaga general.
es acordadamente

acordança f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
1. Paral·lelisme entre dues unitats, que inicialment foren discordants, adquirida per efecte de l’activitat tectònica.
2. Concordança local entre dues capes o, més generalment, entre dos conjunts geològics, els quals, a l’escala regional, són separats per una discordança estratigràfica.
Sin. compl.: concordança estructural f., concordança mecànica f.
en structural concordance
es acordancia
fr accordance

acordar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prendre l’acord o determinar de comú acord o per majoria de vots.
Ex.: Els empresaris han acordat fer una reunió anual per posar en comú coneixements.
Sin. compl.: acabar3 v. tr., cloure2 v. tr., convenir v. tr., establir1 v. tr.
es acordar, decidir, establecer

bidiscordança f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Discordança angular en què les dues sèries estratigràfiques en contacte tenen una posició en l’espai que difereix tant pel cabussament com per la direcció.
es bidiscordancia

canal cordal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
neurologia
Canal que es forma en l’embrió durant el procés de celomació, a partir de la placa cordal, formada en el dors de l’endoderma; després es constituirà en el canal o tub cordal i finalment donarà lloc al notocordi.

canal cordal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
neurologia
Conducte fermat en el dors de l’endoderma, a partir de la canal cordal i que ulteriorment formarà el notocordi.
Sin. compl.: tub cordal

canal corda-mesoderma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
gastroenterologia
Terme que substitueix actualment el de conducte o canal arquentèric, perquè aquest canal conté elements cordalmesodèrmics i no endodèrmics; és una invaginació que es produeix en iniciar-se la gastrulació de la blàstula i que correspon als primers estadis de la formació de l’arquènter o budell primitiu.
Sin. compl.: canal arquentèric, conducte arquentèric

canalicle de la corda del timpà m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Petit canal que surt del conducte facial o aqüeducte de Fal·lopi, just abans del seu acabament i que arriba fins a la cavitat timpànica i permet el pas del nervi de la corda del timpà.
Sin. compl.: conducte de Civinini