Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecorral (ATGC)
 geografia
veurecorral (DAGRIC)
 agricultura
veurecorral (DRAMAD)
 ramaderia
veurecorral badívol (DAGRIC)
 agricultura
veurecorral badívol (DRAMAD)
 ramaderia
veurecorralet (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecorralet (DRAMAD)
 ramaderia
veurecorralina (DRAMAD)
 ramaderia
veuredesencorralar (DRAMAD)
 ramaderia
veureencorralar (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca corral a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corral m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Lloc tancat i descobert que sol estar destinat a resguardar el bestiar.

corral m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Pati tancat, immediat o molt pròxim a la casa, destinat als animals domèstics, al conreu de plantes alimentàries, etc.
es corral m.

corral m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Lloc tancat, generalment immediat o molt a prop de la casa, proveït de menjadores, abeuradors i jaços, destinat a tenir-hi el bestiar.
es corral m.

corral badívol m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Corral descobert destinat especialment a l’aviram.
es corral al descubierto m.

corral badívol m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Corral descobert destinat especialment a l’aviram.
es corral al descubierto m.

corralet m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Bassa descoberta de molt poca fondària, on es precipita la preparació de fang dels terrissers (Manises).

corralet m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Corral petit i tancat destinat als animals domèstics petits o a sembrar-hi verdures per al consum propi.

corralina f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Part d’un corral on s’aïllen les femelles a punt de parir o els animals malalts.

desencorralar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Treure el bestiar i l’aviram del corral.
es desacorralar v. tr.

encorralar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Tancar el bestiar i l’aviram dins el corral.
es acorralar v. tr., encorralar v. tr.