Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 146 (1.453 registres)
veure1-fosfat de glucosa (DEM)
 quĂ­mica
veure6-fosfat de glucosa (DEM)
 quĂ­mica
veurea costa de1 (DJC)
 dret
veurea costa de2 (DJC)
 dret
veurea costes de (DJC)
 dret
veurea costes i despeses de (DJC)
 dret
veureabundĂ ncia cosmoquĂ­mica (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veureacalcicosi (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
veureĂ cid 5,8,11,14,17-eicosanpentaenoic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureĂ cid 8,11,14-eicosantrienoic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
Cerca cos a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1-fosfat de glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. És l’immediat precursor del midó, en els vegetals, i del glicogen, en els animals, i, en la hidròlisi d’aquestes substàncies, el primer compost que en resulta.
Sin. compl.: èster de Cori, glucosa-1-fosfat

6-fosfat de glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. Es forma a partir de l’1-fosfat de glucosa, en presència de la fosfoglucomutasa.
Sin. compl.: èster de Robison, èster de Robison-Neuberg, glucosa-6-fosfat

a costa de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Mitjançant, s’aplica a un esforç, a un fatic o a un sacrifici.
Ex.: Ha aprovat les oposicions a costa de passar-se moltes hores estudiant.
es a costa de

a costa de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: Vivia a costa de la seva parella i des que s’han separat té problemes econòmics.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

a costes de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: Si la propietària vol fer obres de millora, són a costes d’ella en tots els casos.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

a costes i despeses de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: Si la propietària vol fer obres de millora, són a costes i despeses d’ella en tots els casos.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es a costa de, a expensas de

abundĂ ncia cosmoquĂ­mica f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Nombre d’àtoms d’un element per 106 àtoms de silici.
en cosmochemical abundance
es abundancia cosmoquĂ­mica
fr abondance cosmochimique

acalcicosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
Deficiència de calci en l’organisme a causa d’una dieta que en conté poc.

Ă cid 5,8,11,14,17-eicosanpentaenoic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Important Ă cid gras no saturat precursor de les prostaglandines-3.

Ă cid 8,11,14-eicosantrienoic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Precursor de les prostaglandines-1.
Sin. compl.: Ă cid bishomogammalinoleic