Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veureAsociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecostar (DJC)
 dret
veureSociedad Costarricense de la Ciencia del Suelo (DMCSC)
 ciència del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca costar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ACCS
ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
L’Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo es va fundar el 1980 en ocasió d’haver-se celebrat al país el VII Congrés Llatinoamericà de la Ciència del Sòl, i els seus primers estatuts es van establir el 1994. Els seus objectius són: 1) vetllar pels interessos dels seus associats en el desenvolupament de la seva tasca professional en la ciència del sòl; 2) promoure la millora professional dels seus associats; 3) fomentar la difusió i l’intercanvi d’informació, així com de material científic i tecnològic entre l’Associació Costarricense de la Ciència del Sòl i diferents ens científics nacionals i internacionals; 4) promoure la investigació científica i el desenvolupament tecnològic del país en la ciència del sòl; 5) promoure i constituir un fòrum multidisciplinari de discussió científica permanent pel que fa a la ciència del sòl en les seves diferents manifestacions; 6) proposar projectes de llei i decrets en el camp de la seva competència; 7) fomentar i conservar el patrimoni científic de la ciència del sòl; i 8) promoure l’ús adequat del recurs sòl. Per assolir aquests objectius organitza regularment esdeveniments (congressos nacionals, seminaris i cursos). El 2009 va organitzar del XVIII Congrés Llatinoamericà de la Ciència del Sòl. Publica revistes i col·leccions de llibres i participa en la revista Germia del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Costa Rica. La formen (2018) cent quaranta-tres membres dels quals trenta-un són sòcies i cent dotze socis. L’espai web (consultat el 2018) és: www.sueloscr.com.
en Costa Rican Association of Soil Science
es Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo
fr Association Costarricienne de la Science du Sol

costar v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Requerir, per a ser obtingut o adquirit, de pagar una suma determinada.
Ex.: Les obres encarregades per la Generalitat han costat més del que estava previst.
Sin. compl.: importar1 v. tr.
es costar

Sociedad Costarricense de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
V.: Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo n. pr. f.
en Sociedad Costarricense de la Ciencia del Suelo
es Sociedad Costarricense de la Ciencia del Suelo
fr Sociedad Costarricense de la Ciencia del Suelo