Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureacréixer (VOCFOR)
 correcció de torrents
veureacréixer (DJC)
 dret
veurecréixer (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurecréixer1 (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veurecréixer2 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurecréixer3 (VOCFOR)
 preparació i plantació
veuredret d’acréixer (DJC)
 dret civil
veureintercréixer (DGEOL)
 cristal·lografia
 petrologia endògena: processos i estructures
Cerca créixer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acréixer v. tr.
Vocabulari forestal
correcció de torrents

acréixer v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer incrementar o fer augmentar per graus.
Ex.: Els beneficis aconseguits aquest any acreixeran el capital de la companyia.
es acrecentar

créixer v. intr.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia fluvial i lacustre
1. Un riu, pujar de nivell per l’acumulació d’aigua.
Ex.: Créixer un riu.
2. El nivell de la mar, pujar per l’acció de la marea o per una altra causa.
Ex.: Créixer la mar.
es crecer

créixer1 v. intr.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
es crecer v. intr.
fr pousser v. tr.

créixer2 v. intr.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

créixer3 v. intr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
fr pousser v. tr.

dret d’acréixer c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret que té cadascun dels cohereus cridats conjuntament a una mateixa herència segons la qual, si per qualsevol causa algun d’ells no arriba a ser-ho efectivament, la seva quota acreix la dels altres.
V. t.: acreixement1 m., acreixement2 m., acreixement3 m.
es derecho de acrecer

intercréixer v. intr.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
petrologia endògena: processos i estructures
Entrellaçar-se dos grans cristal·lins diferents com a resultat de créixer simultàniament.