Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (90 registres)
veureacrocianosi crònica anestèsica (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 neurologia
veureadenitis crònica (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
 pediatria
 semiologia
veureamebosi intestinal crònica (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 malalties i sĂ­ndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
veureamigdalitis críptica crònica (DEM)
 anatomia patològica
 microbiologia i patologia infecciosa
 otorinolaringologia
 semiologia
veureanèmia de la insuficiència renal crònica (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureanèmia hemolítica crònica macrocítica amb resistència osmòtica disminuïda tipus Dyke-Young (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureannexitis crònica (DEM)
 anatomia patològica
 microbiologia i patologia infecciosa
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 semiologia
veureaortitis crònica (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veureapendicitis crònica (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 gastroenterologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaspergil·losi pulmonar necrosant crònica (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutriciĂł
 microbiologia i patologia infecciosa
 pneumologia
Cerca crònica a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acrocianosi crònica anestèsica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
neurologia
Acrocianosi que s’acompanya de sensació d’entumiment de les parts afectades.

adenitis crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
pediatria
semiologia
Adenitis freqüent en els infants, en forma de petits ganglis mòbils, al coll o al clatell, que apareix com a reacció enfront d’infeccions amigdalines o faríngies.

amebosi intestinal crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
malalties i sĂ­ndromes
microbiologia i patologia infecciosa
Forma clínica habitual de l’amebosi, caracteritzada per l’aparició d’úlceres amèbiques al còlon amb necrosi de la mucosa fins a la muscularis mucosae, que es guareixen sense deixar cicatriu, per bé que en alguns casos es produeix la formació de teixit de granulació esclerós abundant (ameboma), que es localitza preferentment al còlon sigmoide i al cec i pot provocar una estenosi. Es manifesta clínicament per diarrees (disenteria amèbica) i dolors còlics abdominals, sense afectació de l’estat general, en forma de brots cíclics, alternats amb fases d’evacuació normal o àdhuc de restrenyiment. La localització rectosigmoïdal de la malaltia pot produir diarrea amb moc i sang, tenesme rectal i afectació de l’estat general.

amigdalitis críptica crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
microbiologia i patologia infecciosa
otorinolaringologia
semiologia
Infecció crònica de les amígdales palatines, caracteritzada per la retenció de detritus sèptics en les criptes amigdalines. Les amígdales presenten un aspecte hipertròfic o bé atròfic. S’associa amb halitosi i no és infreqüent l’expulsió de partícules sòlides d’olor fètida (taps de casi).

anèmia de la insuficiència renal crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia normocítica i normocròmica associada amb la fase avançada de la insuficiència renal crònica, a conseqüència de la disminució de la síntesi d’eritropoetina, les alteracions metabòliques de la toxèmia urèmica i, a vegades, el dèficit d’àcid fòlic i de ferro.

anèmia hemolítica crònica macrocítica amb resistència osmòtica disminuïda tipus Dyke-Young f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Denominació obsoleta corresponent a una modalitat d’anèmia hemolítica adquirida idiopàtica amb trets hematològics i clínics d’una síndrome mixta compresa entre l’anèmia perniciosa (hipercròmica, macrocítica, d’evolució crònica amb brots i remissions i resistència a l’esplenectomia) i la icterícia hemolítica (esplenomegàlia, fragilitat osmòtica augmentada dels eritròcits, reticulosi persistent, hiperbilirubinèmia indirecta i resistència a l’hepatoteràpia). Probablement es tractava d’una anèmia hemolítica immunitària.

annexitis crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
microbiologia i patologia infecciosa
obstetrĂ­cia i ginecologia
semiologia
Salpingoovaritis bacteriana crònica, observada després de la fase aguda i caracteritzada per la tendència a la reacció fibrosa de la trompa uterina, que proporciona a l’òrgan un aspecte hipertròfic. Hom hi observa sovint nodes que destaquen sobre la hipertròfia general de la trompa uterina (salpingitis nodosa).

aortitis crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
És molt més freqüent i les seves causes més comunes són l’ateroma i la sífilis. Les alteracions de les parets de l’aorta que ocasiona l’aortitis s’estableixen lentament, però poden arribar a ésser molt greus. També és lenta l’aparició dels símptomes i de les complicacions cardíaques que acostuma a comportar.

apendicitis crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
gastroenterologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Afecció caracteritzada per dolor abdominal recidivant, de llarga durada, suposadament deguda a una inflamació aguda lleu no resolta del tot. L’estudi anatomopatològic no descobreix lesions i, per aquesta raó, actualment es dubta, en general, de l’existència real d’aquesta malaltia.

aspergil·losi pulmonar necrosant crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutriciĂł
microbiologia i patologia infecciosa
pneumologia
Forma d’aspergil·losi invasiva que es presenta en individus, d’ordinari del sexe masculí, que tenen una malaltia pulmonar prèvia (bronquitis crònica, pneumoconiosi o tuberculosi) o bé una diabetis o una deficiència nutritiva, o que reben tractament amb corticoides. Es caracteritza pel desenvolupament de cavernes en un o ambdós vèrtexs pulmonars, semblants a les de la tuberculosi, dins de les quals pot haver-hi aspergil·lomes, acompanyades d’una alteració greu de l’estat general.