Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureciutat de nova creació (DCA)
 urbanisme
veurecreació (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veurecreació de diner (FONECO)
 economia
veurecreació de llocs de treball (FONECO)
 economia
veurecreacionisme (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca creació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ciutat de nova creació f.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Ciutat planejada i impulsada des de l’Administració pública per a millorar la distribució de la població, dissenyada amb els serveis necessaris per tal que la població resident esdevingui una comunitat amb un alt grau d’autosuficiència. Les ciutats de nova creació tenen l’antecedent en les ciutats jardí. La política d’implantació de ciutats de nova creació està àmpliament desenvolupada a Anglaterra, els Estats Units d’Amèrica, França i Suècia, i en la segona meitat del segle xx va començar el procés d’expansió a d’altres països.
V. t.: ciutat jardí1 f.
en new town subst.
es ciudad de nueva creación f.
fr cité de nouvelle création f.

creació f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en creation subst.
es creación f.

creació de diner c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en money creation subst.

creació de llocs de treball c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en job creation subst.

creacionisme m.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Teoria segons la qual l’origen pròxim o remot de tots els éssers vius, actuals o fòssils, i de tot l’Univers ha estat creat del no-res. És el creacionisme fixista, com a teoria contrària a la de l’evolució. Cal recordar, per altra banda, que d’Orbigny (1802-1857) proposava la teoria de les creacions successives (o creacionisme successiu), en què cada catàstrofe produïa l’extinció de les espècies amb la creació de noves espècies més avançades. Tanmateix, més recentment la teoria no exclou la intervenció de les causes naturals que permeten la diversificació orgànica en el transcurs dels temps geològics, com proposava el creacionisme evolucionista de Teilhard de Chardin (1881-1955). També hom parla de creacionisme monofilètic i polifilètic.
en creationism
es creacionismo
fr créationisme