Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureanticrètic | anticrètica (DJC)
 dret
veurecretí -ina (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 neurologia
veurecretificació (DEM)
 histologia
veurecretinoide (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 neurologia
veuredecretista (DJC)
 dret canònic
veureidiòcia cretinoide (DEM)
 salut mental
veureincretina (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
veurepercepció sincrètica (ALEII)
 educació infantil
veurepercepció sincrètica (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureprosecretina (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
Cerca cretí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anticrètic | anticrètica adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a la forma de garantia hipotecària en què els creditors tenen el dret de percebre els fruits d’un immoble que pertany als seus deutors, amb l’obligació d’aplicar-los al pagament dels interessos deguts i al capital del crèdit.
Ex.: L’article 569-2 del Codi civil de Catalunya tracta de l’eliminació de l’efecte anticrètic a la penyora i al dret de retenció.
es anticrético | anticrética

cretí -ina adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
neurologia
Que pateix de cretinisme.

cretificació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
Infiltració de sals calcàries en un teixit o part, transformació cretàcia.

cretinoide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
neurologia
Semblant a un cretí o al cretinisme.

decretista m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: doctrina canònica c. nom. f.

idiòcia cretinoide f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Idiòcia de grau variable que acompanya algunes vegades el mixedema infantil i el cretinisme.
Sin. compl.: idiòcia de Bourneville, idiòcia mixedematosa

incretina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
Nom donat antigament a una suposada hormona d’origen duodenal que estimula la secreció d’insulina i era diferent de la secretina. Actualment hom coneix cinc hormones gastrointestinals que poden exercir aquest efecte: gastrina, secretina, polipèptid intestinal vasoactiu, polipèptid inhibidor gàstric i enteroglucagó.

percepció sincrètica f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
en syncretic perception subst.
es percepción sincrética f.

percepció sincrètica f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en syncretic perception subst.
es percepción sincrética f.
fr perception syncrétique f.

prosecretina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
Substància que hom suposa present a la mucosa duodenal. En presència d’un àcid es convertiria en secretina i estimularia la secreció de suc pancreàtic.
Sin. compl.: presecretina