Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurecurador | curadora1 (DJC)
 dret canònic
veurecurador | curadora2 (DJC)
 dret civil
veurecuradoria (DJC)
 dret
veureescurador (LMC)
 construcció
veureprocurador | procuradora1 (DJC)
 dret
veureprocurador | procuradora2 (DJC)
 dret
veureprocurador3 (DJC)
 història del dret
veureprocurador | procuradora4 (DJC)
 història del dret
veureprocurador | procuradora5 (DJC)
 dret processal
veureprocurador general (DJC)
 història del dret
Cerca curador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

curador | curadora1 m. | f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Persona designada per l’autoritat eclesiàstica que ha d’intervenir en certs actes per a suplir la incapacitat total o parcial d’una persona major d’edat o d’una menor de divuit anys.
es curador | curadora

curador | curadora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona que exerceix la protecció de les persones subjectes a curatela per mitjà de l’assistència en la realització de determinats actes.
es curador | curadora

curadoria f.
Diccionari jurídic
dret
Càrrec de curador o curadora.
Sin. compl.: curatela3 f.
es curadoría

escurador m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: aigüera f., fregadora f., pica1 f., rentador1 m.
de Spülbecken
en kitchen sink, sink
es fregadero, fregador
fr évier

procurador | procuradora1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que obra per procuració.
Ex.: El representa l’advocat procurador.
es procurador | procuradora

procurador | procuradora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que obra per procuració.
es procurador | procuradora

procurador3 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jurat1.
Sin. pref.: jurat1 m.
es procurador

procurador | procuradora4 m. | f.
Diccionari jurídic
història del dret
A Catalunya, persona que representava el Consell Executiu de la Generalitat en les relacions amb els organismes judicials.
Sin. compl.: personer | personera m. | f.
es procurador | procuradora

procurador | procuradora5 m. | f.
Diccionari jurídic
dret processal
Persona que obra en representació d’una de les parts davant els jutjats i els tribunals en virtut del poder que li ha estat atorgat.
Sin. compl.: causídic | causídica1 m. | f.
V. t.: apoderament1 m.
es causídico | causídica, procurador | procuradora

procurador general c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Governador general1.
Sin. pref.: governador general1 c. nom. m.
es procurador general