Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureanticurare (DEM)
 farmacologia
 Ã²rgans i sistemes
 toxicologia
veurecurar (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veurecurar (DRAMAD)
 ramaderia
veurecurare (DEM)
 farmacologia
veurecuraremimètic -a (DEM)
 farmacologia
veurecurariforme (DEM)
 farmacologia
veurecurarina (DEM)
 farmacologia
veurecurarització (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
veurecuraritzant (DEM)
 farmacologia
veurecuraritzant (DEM)
 farmacologia
Cerca curar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anticurare m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
òrgans i sistemes
toxicologia
Agent que contraresta l’acció del curare en el múscul esquelètic.

curar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Assistir un malalt, tractar una malaltia, un mal.
es curar
fr soigner

curar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Fer que l’animal malalt recuperi la salut.
Sin. compl.: guarir v. tr.
es curar v. tr.

curare m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Extret preparat principalment amb l’escorça, les arrels i les tiges de diverses espècies dels gèneres Strychnos i Chondodendron. Els indígenes de l’Amèrica del Sud l’empraven com a verí per a emmetzinar les puntes de les sagetes. La composició i l’aspecte són variables; els principis actius més importants són l’alcaloide curarina i els seus derivats. Produeix una paràlisi semblant a la tetànica, i la mort sobrevé per asfíxia en aturar-se els moviments respiratoris. Ha estat emprat en el tractament del tètan i dels trastorns espàstics i també per a obtenir relaxació muscular durant l’anestèsia general; avui dia són emprats els seus alcaloides.

curaremimètic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Que té una acció similar a la del curare, o que produeix efectes similars.

curariforme adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Semblant al curare.

curarina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Alcaloide del curare, de fórmula C40H44N4O++. Hom l’empra com a coadjuvant de l’anestèsia general i per a evitar convulsions en diverses malalties.

curarització f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
Administració de curare fins que es presenten els efectes de la droga.

curaritzant adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Dit de les substàncies que tenen una acció semblant al curare.

curaritzant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Fàrmac d’acció semblant o idèntica al curare.