Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecadena de custòdia (AQQ)
 química
veurecustòdia del territori1 (DCA)
 Ã¨tica i filosofia
veurecustòdia del territori2 (DCA)
 Ã¨tica i filosofia
veurecustòdia dels fills (DJC)
 dret civil
veurecustodiar1 (DJC)
 dret
veurecustodiar2 (DJC)
 dret penal
veureentitat de custòdia del territori (DCA)
 Ã¨tica i filosofia
veureinfidelitat en la custòdia de documents (DJC)
 dret penal
veureperquè en sigueu custodi | perquè en sigueu custòdia (DJC)
 dret
Cerca custòdia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cadena de custòdia c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en chain of custody subst.

custòdia del territori1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ètica i filosofia
Filosofia que es concreta en unes tècniques que pretenen afavorir i fer possible la responsabilitat de propietaris i usuaris del territori en la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics i en el bon ús responsable d’aquests recursos.
en land stewardship subst.
es custodia del territorio f.
fr intendance du territoire f.

custòdia del territori2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
ètica i filosofia
Procediment d’acord voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia del territori segons un dels diferents mecanismes d’acord de custòdia possibles, amb base jurídica o sense.
en land stewardship subst.
es custodia del territorio f.
fr intendance du territoire f.

custòdia dels fills c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Guarda dels fills.
Sin. pref.: guarda dels fills c. nom. f.
es custodia de los hijos

custodiar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Guardar, conservar o vigilar {algú o alguna cosa}, o bé tenir-ne cura.
Ex.: Els funcionaris tenen l’obligació de custodiar els documents que se’ls encomanen. No podien custodiar els fills durant les vacances escolars. Com a marmessora, tenia l’obligació de custodiar els béns del testador.
Sin. compl.: ser custodi loc. v.
es custodiar

custodiar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Realitzar la custòdia {d’una persona}.
Ex.: Els agents han custodiat el presumpte autor del crim fins a la comissaria.
es custodiar

entitat de custòdia del territori f.
Diccionari de les ciències ambientals
ètica i filosofia
Organització pública o privada sense afany de lucre que participa activament en la conservació del territori mitjançant les tècniques que facilita la custòdia del territori.
en land trust subst.
es asociación de custodia del territorio f.
fr entité d’intendance du territoire f.

infidelitat en la custòdia de documents c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte contra l’Administració pública que consisteix a sostreure, destruir, inutilitzar o ocultar, totalment o parcialment, documents la custòdia dels quals es té en virtut de la condició d’autoritat o de membre del funcionariat.
es infidelidad en la custodia de documentos

perquè en sigueu custodi | perquè en sigueu custòdia en. fras.
Diccionari jurídic
dret
Perquè tingueu cura del que s’ha esmentat.
Ex.: Us fem arribar el llibre oficial de moviments perquè en sigueu custodi.
es para su custodia