26 de maig de 2024
TERMINOLOGIA D’ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Autor Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta de la terminologia continguda en l’obra Anàlisi química quantitativa, de Daniel C. Harris (Reverté, 2006), traducció catalana de la sisena edició de la publicació en anglès Quantitative Chemical Analysis (Freeman, 2003). Aquesta terminologia en línia recull més de 3600 termes en català amb els equivalents corresponents en anglès. A banda d’entrades estrictament terminològiques, també han estat recollits els noms dels científics i les ressenyes biogràfiques corresponents que inclou el llibre.
La traducció catalana es dugué a terme gràcies al Projecte Scriptorium, el qual coordinà els aspectes científics, lingüístics i institucionals de l’edició de l’obra.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme és: entrada, categoria gramatical i equivalents. D’altra banda, algunes entrades tenen definició, sinònims, abreviacions i informació sobre l’etimologia i la pronunciació. A més, per tal de completar aquesta edició en línia i facilitar la consulta de l’obra en paper, s’han afegit les pàgines en les quals es descriu amb més detall el concepte al qual fa referència l’entrada i un enllaç al PDF corresponent.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
3 Materials de l’edició en paper
Pròleg a la primera edició catalana.
 
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:

a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.

b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu ressenya biogràfica de de l’autor d’aquesta obra.

c) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.

d) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.

e) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).