Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veuredúctil (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
 tectònica: geologia estructural
veuredúctil (DCA)
 ciències dels aliments
veureductilitat (GLOSCOR)
veureductilitat (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
 tectònica: geologia estructural
veurefalla dúctil (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca dúctil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dúctil adj.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
tectònica: geologia estructural
Que té ductilitat.
en ductile
es dúctil
fr ductile

dúctil adj.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
Capaç d’ésser estirat sense rompre’s, s’aplica esp. als metalls.
en ductile adj.
es dúctil adj.
fr ductile adj.

ductilitat f.
Glossari de corrosió
de Bildsamkeit f., Verformbarkeit f.
en ductility subst.
es ductilidad f.
fr ductilité f.

ductilitat f.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
tectònica: geologia estructural
Propietat de certs minerals i roques de poder ésser deformats d’una manera contínua, sota l’efecte d’un esforç d’estirament o d’aixafament sense trencar-se, pel fet que la resistència al fregament intern és més petita que la resistència a la separació dels seus elements. Si la magnitud de la deformació és superior al 10 %, els minerals o les roques en qüestió són considerats dúctils; si és del 5-8 %, són moderadament dúctils; si assoleixen la ruptura del 0-5 %, es troben en el trànsit de dúctil a fràgil.
en ductility
es ductilidad
fr ductilité

falla dúctil f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Falla en la qual el moviment s’ha efectuat a velocitat lenta i sense discontinuïtat geològica.
es falla dúctil
fr faille ductile