Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veured’acord amb (DJC)
 dret
veureempelt d’acordió (DEM)
 cirurgia
 dermatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefetge d’acordió (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureplec d’acordió (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
Cerca d’acord a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

d’acord amb loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Segons.
Ex.: D’acord amb la legislació vigent, has de retornar aquests diners.
Sin. compl.: a l’efecte de1 loc. prep., a l’empara de2 loc. prep., als efectes de1 loc. prep., atès el tenor de loc. prep., conformement a loc. prep., de conformitat amb loc. prep., en aplicació de2 loc. prep.
es a efectos de, a los efectos de, a tenor de, al amparo de, con arreglo a, conforme a, de conformidad con, en aplicación de

empelt d’acordió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
dermatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Empelt de pell que, gràcies a múltiples talls, pot estirar-se per tal de cobrir una zona més gran.
en accordion graft

fetge d’acordió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Fetge cardíac el volum del qual augmenta o disminueix quan la descompensació cardíaca s’agreuja o es redueix.

plec d’acordió m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Kink fold.
en accordion fold
es pliegue en acordeón
fr pli en accordion