Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurebodega (BMC)
 parts de bastiments
veuredegĂ  (DJC)
 dret canònic
veuredegà del col·legi notarial | degana de col·legi notarial (DJC)
 dret notarial
veureendegament (DCA)
 arquitectura
veureendegar1 (DJC)
 dret
veureendegar2 (DJC)
 dret
veureendegar3 (DJC)
 dret
veureespodegassar (DAGRIC)
 agricultura
veureregidor degĂ  (DJC)
 història del dret
Cerca degĂ  a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bodega f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

degĂ  m.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
Arxipreste.
Sin. pref.: arxipreste m.
es arcipreste, decano, vicario foráneo

degà del col·legi notarial | degana de col·legi notarial c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret notarial
Persona que presideix la junta directiva d’un col·legi notarial i que en té la representació.
es degano de colegio notarial |degana de colegio notarial

endegament m.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
CanalitzaciĂł.
Sin. pref.: canalitzaciĂł f.
en channeling subst.
es encauzamiento m.
fr canalisation f.

endegar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Arranjar1.
Ex.: Han endegat la sala per improvisar-hi una reuniĂł.
Sin. pref.: arranjar1 v. tr.
es acondicionar

endegar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer agafar o donar {a alguna cosa} una direcciĂł adequada o un bon camĂ­ a seguir.
Ex.: La Generalitat vol endegar la competitivitat de les empreses pĂşbliques.
Sin. compl.: encarrilar v. tr.
es encauzar

endegar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Emprendre, engegar, iniciar o elaborar.
Ex.: Després de sis mesos a l’atur decidiren endegar un negoci.
es encauzar

espodegassar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Podar un arbre o un arbust de manera imperfecta.
Sin.: espodassar v. tr.
es cachipodar v. tr., escamujar v. tr.

regidor degĂ  c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Membre prominent de l’ajuntament català, equiparable als antics consellers dels municipis consulars, que controlava bona part de les atribucions executives del consistori adjudicades per la legislació borbònica.
es regidor decano