Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (69 registres)
veureclasses de delicte (DJC)
 dret penal
veureconcurs real de delictes (DJC)
 dret penal
veurecos del delicte (DJC)
 dret penal
veuredelicte (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veuredelicte (DJC)
 dret penal
veuredelicte canònic (DJC)
 dret canònic
veuredelicte comès pels funcionaris públics contra l’exercici dels drets de la persona (DJC)
 dret penal
 història del dret
veuredelicte comès pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals (DJC)
 dret constitucional
 dret penal
veuredelicte comptable tributari (DJC)
 dret penal
veuredelicte contra el dret de gents (DJC)
 dret penal
Cerca delicte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

classes de delicte c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret penal
Tipus d’infraccions penals.
es clases de delito

concurs real de delictes c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Situació que es produeix quan un mateix subjecte duu a terme en un cert espai de temps dues o més accions que constitueixen dos o més delictes.
es concurso real de delitos

cos del delicte c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Persona o cosa en la qual o amb la qual ha estat comès un delicte.
es cuerpo del delito

delicte m.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions
fr délit m.

delicte m.
Diccionari jurídic
dret penal
Infracció penal castigada amb una pena greu o menys greu.
V. t.: tipus de delicte c. nom. m. pl.
es delito

delicte canònic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Infracció de la llei canònica.
es delito canónico

delicte comès pels funcionaris públics contra l’exercici dels drets de la persona c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
història del dret
Delicte que cometia un funcionari o funcionària públic contra l’exercici dels drets de la persona que les lleis protegien.
es delito cometido por funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas

delicte comès pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
dret penal
Delicte que comet un funcionari o funcionària públic contra la llibertat individual, contra la inviolabilitat domiciliària i altres garanties de la intimitat, i contra altres drets individuals.
es delito cometido por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales

delicte comptable tributari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte contra la hisenda pública que consisteix a incomplir l’obligació de portar comptabilitat mercantil i registres fiscals o a falsejar la informació que contenen.
es delito contable tributario

delicte contra el dret de gents c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte contra estats estrangers o organitzacions internacionals, o contra llurs òrgans.
es delito contra el derecho de gentes